Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nachtelijk transport van grote onderdelen voor windturbines

Gerelateerde onderwerpen :

Nachtelijk transport van grote onderdelen voor windturbines

dav

De eerste grote onderdelen van de twee nieuwe windturbines die Aspiravi bouwt langs de E314 op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, werden de voorbije weken met nachtelijke transporten aangeleverd. De voorbereidende civiele werken en de funderingswerken werden de voorbije maanden al uitgevoerd.

De levering van de onderdelen gebeurt in een strikte volgorde. Eerst worden de gondel (de machinekamer) en de hub (het verbindingsstuk tussen de gondel en de wieken) geleverd. Daarna volgen de drie wieken, elk met een lengte van 57 m, die één voor één op de werkvlakken worden gestockeerd. Als laatste volgt de mast van elke windturbine die uit vijf stalen delen bestaat, waarvan de lengte varieert tussen 12 en 30 m. Deze torendelen worden op de dag van aankomst onmiddellijk gehesen op de fundering van de windturbine.

De opbouw van de windturbines van het type Senvion 3.4 M 114 gebeurt met een speciale kraan met een gieklengte van 132 m die de erg zware onderdelen kan hijsen. Indien alles volgens planning verloopt zullen de windturbines in oktober in gebruik worden genomen.

De nv Aspiravi bouwde, samen met Limburg win(d)t nv in 2011 reeds tien windturbines lang de E314 op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. De twee nieuwe windturbines zullen bijkomend groene stroom produceren voor 4.500 gezinnen en zo een CO2-uitstoot van 7.198 ton per jaar vermijden.

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Een deelbewijs kost 125 €  en je  kan er maximaal 24 per persoon kopen. Eind vorig  jaar telde de cvba meer dan 2.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 7,5 miljoen € kapitaal hebben opgehaald. In juni werd aan de coöperanten een dividend van 3,5% uitgekeerd op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2017. Coöperanten kunnen tevens aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom kopen. Per verbruikte megawattuur wordt bovendien een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Aspiravi nv is al meer dan 15 jaar actief in de sector van hernieuwbare energie. Het bedrijf investeert in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie van groene energie. Eind 2017 was de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 263 windturbines in België, de Noordzee en het buitenland. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 692 MW en produceren een hoeveelheid groene stroom die overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 588.000 gezinnen. Daardoor wordet een  jaarlijkse CO2-uitstoot van 940.000 ton vermeden, gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 400.000 wagens.

Dit jaar bouwt Aspiravi 18 nieuwe windturbines op zeven verschillende locaties in België en 42 nieuwe windturbines in zee. Het bedrijf is ook gestart met de bouw van een nieuwe groene energiecentrale voor niet-recycleerbaar houtafval in Wielsbeke.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels