Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Naar een volledige digitalisering van het aankoopproces

Naar een volledige digitalisering van het aankoopproces

Aquafin publiceert zijn aanbestedingen al enkele jaren alleen nog digitaal en ook de openingszittingen verlopen elektronisch. Voor de kleinere opdrachten wil het bedrijf op korte termijn eveneens evolueren naar een volledige digitalisering.

Tien jaar geleden zette de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie de eerste stappen voor de overgang van een op papier gebaseerd naar een digitaal aankoopproces voor overheidsopdrachten. Aquafin sprong mee op de kar van e-Procurement en maakte de omschakeling enkele jaren geleden voor alle grote aankoopdossiers. Sinds 2013 publiceert het bedrijf zijn opdrachten met een waarde van meer dan 85.000 ' (excl. btw) enkel nog online via e-Notification. Inschrijvende ondernemingen dienen hun offertes elektronisch in via e-Tendering. Ook de opening van de inschrijvingen en het ter beschikking stellen van het pv van opening gebeurt op datzelfde platform.

Free Market

Sinds dit jaar maakt Aquafin gebruik van de module Free Market van het e-Procurement-platform voor de bekendmaking van opdrachten tot 85.000 ' (excl. btw). Het gaat om de aankopen via een onderhandelingsprocedure die niet aan bekendmakingsvoorschriften zijn onderworpen. Momenteel verlopen de aankoopdossiers tussen 50.000 en 85.000 ' (excl. btw) volledig via Free Market, maar in de loop van 2016 wil Aquafin op dezelfde manier tewerk gaan voor de kleinere opdrachten tot 50.000 ' (excl. btw). Bedrijven die in aanmerking willen komen om dit soort opdrachten uit te voeren, moeten zich registreren op Free Market vooraleer zij kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Aquafin kan een opdracht openstellen voor iedereen of slechts een beperkt aantal kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen.

Het is ook mogelijk om na een eenmalige oproep voor kandidaatstelling met een lijst van geselecteerden te werken voor een bepaald type opdracht gedurende maximum drie jaar. Voor elke afzonderlijke opdracht van dat type kunnen dan enkel bedrijven uit de selectielijst een offerte indienen. Zo moeten zij maar één keer door de administratieve verplichtingen die bij een offerte komen kijken, wat de procedure voor beide partijen vereenvoudigt.

Digitaal aanbesteden en offertes indienen heeft zowel voor de opdrachtgever als voor de deelnemende bedrijven veel voordelen. De procedure is snel en eenvoudig, leveranciers kunnen korter tegen de deadline werken en er worden bergen papier bespaard. Toch zijn veel kleinere ondernemingen nog niet vertrouwd met e-Procurement. Nochtans zetten ook zij best nu al de stap als ze in de toekomst overheidsopdrachten willen binnenhalen.

Transparant systeem

De angst voor het onbekende houdt de kleinere leveranciers vandaag nog tegen om voluit voor het nieuwe systeem te kiezen bij de overheidsopdrachten. Maar eens ze ermee werken, zien ze in hoe eenvoudig het eigenlijk is en welke niet te onderschatten voordelen e-Procurement heeft. Het is gratis, ze krijgen hulp indien nodig, er is een testplatform en het bespaart hen papier, tijd en geld omdat ze zich niet meer moeten verplaatsen naar de opening van de inschrijvingen.

Doordat de offertes tot aan de opening in een digitale 'kluis' worden bewaard, is voor niemand zichtbaar welke bedrijven inschreven voor de opdracht. Dat maakt de hele procedure transparanter en dat is beter voor alle partijen én voor de economie. Het geeft kleinere leveranciers meer kansen om ook eens een overheidsopdracht te mogen uitvoeren, waardoor ze kunnen groeien. Trouwens, Europa eist die transparantie meer en meer.

Op www.publicprocurement.be vindt u uitgebreide informatie over e-Procurement en het indienen van digitale offertes. U kunt er zelfs een testofferte indienen. Ook via www.bestuurszaken.be/e-procurement vindt u een antwoord op uw vragen en de mogelijkheid om een helpdesk te raadplegen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring