Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

N-VA wil ‘wonen in eigen streek’ herinvoeren

N-VA wil ‘wonen in eigen streek’ herinvoeren

In de 100 gemeenten met de duurste vastgoedprijzen of hoogste percentage inwijkelingen moet 20 tot 40% van de grote woonprojecten voorbehouden worden voor eigen inwoners en hun kinderen. Zo wil de N-VA het ‘wonen in eigen streek’ nieuw leven inblazen.

“We maken ons sterk dat we een voorstel uitgewerkt hebben dat de toets van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie kan doorstaan”, zegt Lorin Parys, Vlaams parlementslid (N-VA) en auteur van het voorstel.

In november 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de decretale regeling inzake ‘wonen in eigen streek’. In het Vlaamse parlement kiest de N-VA ervoor om de draad opnieuw op te pakken en het vernietigde decreet aan te passen aan de opmerkingen van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. “We hebben gezocht naar een evenwicht tussen het tegemoetkomen aan de juridische bezwaren en het oorspronkelijk idee om sociale verdringing tegen te gaan”, vertelt Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Commissie Wonen in het Vlaams parlement.

“Concreet creëren we een kader waardoor het voor mensen die een nauwe band hebben met een gemeente waar het duur is om te wonen makkelijker wordt om er te blijven wonen. We focussen daarbij op mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook niet rijk genoeg zijn om alleen op te boksen tegen de stijgende vastgoedprijzen. We doen dat door private projectontwikkelaars te verplichten hun aanbod aan te passen en 20% van een nieuwe ontwikkeling voor te behouden voor ‘wonen in eigen streek’. Voor publieke ontwikkelingen wordt dat 40%”, duidt Parys.

Prijsdruk

De regels zullen niet in elke Vlaamse gemeente van toepassing zijn. Het voorstel selecteert gemeenten met de gemiddelde hoogste bouwgrondprijs of met de hoogste interne of externe migratie-intensiteit. “In mensentaal wil dat zeggen dat we gaan kijken naar de gemeenten die het duurste zijn om een woning of bouwgrond te kopen, en naar de gemeenten die het meest onder druk staan door inwijking. Concreet gaat het om 100 Vlaamse gemeenten”, schetst Parys.

In de gemeenten die in aanmerking komen en de regeling toepassen - want de gemeenten zijn vrij om al dan niet in het systeem te stappen - wordt in elk privaat woonproject van een zekere omvang 20% van de woningen of kavels gereserveerd voor gezinnen met lokale binding en een modaal inkomen. Dat kan oplopen tot 40% bij grotere projecten van publieke actoren.

Lokale binding

De potentiële koper van een ‘woning in  eigen streek’ moet in de eerste plaats een lokale binding hebben met de gemeente waar hij of zij wil kopen. Daarnaast zal ook een inkomens- en vermogenstoets worden uitgevoerd. “We zullen specifiek kijken naar de gezinnen die zonder deze regeling niet in staat zouden zijn in de eigen of aangrenzende gemeente een eigen woonst te kopen. Omdat de projectontwikkelaar weet dat een deel van zijn project voor modale inkomens bestemd is, zal hij binnen zijn project ook woningen aanbieden die aangepast zijn aan de beurs van de modale Vlaming”, legt Lorin Parys nog uit.

Gemeente

Wie wel en niet in aanmerking komt voor ‘wonen in eigen streek’ zal door de gemeenten worden bijgehouden. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een belangrijk bezwaar van het Grondwettelijk Hof. “De vroegere beoordelingscommissie was voor het Hof één van de struikelblokken. Wie een ‘woning in eigen streek’ verwerft, moet 20 jaar eigenaar blijven. Wanneer hij of zij vroeger verkoopt, moet de woning verkocht worden aan iemand anders op de wachtlijst van ‘wonen in eigen streek’ of moet een financiële compensatie worden betaald”, besluit Parys.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste vijf maanden van dit jaar met 9% toegenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 12.111 gebouwen. De toename is het sterkst in het Vlaamse Gewest, waar deze 9,4% bedroeg.[…]

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Turnhout krijgt 500 duurzame woningen

Turnhout krijgt 500 duurzame woningen

Meer artikels