Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

N-VA wil spoorwegstations overdragen aan Infrabel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
N-VA wil spoorwegstations overdragen aan Infrabel

De N-VA wil dat de spoorwegstations, de stopplaatsen en de aanverwante infrastructuur in handen komen van infrastructuurbeheerder Infrabel. Die zijn momenteel eigendom van de NMBS.  Door de stations over te dragen naar Infrabel wil de partij de structuur vereenvoudigen en verhinderen dat de spoorwegmaatschappij haar monopolie kan handhaven.

Infrabel kan volgens de N-VA optreden als onafhankelijke speler en het volledige patrimonium beheren. Ook de budgetten die de federale overheid jaarlijks investeert in de bouw, de renovatie en het onderhoud van stations wil de partij overdragen aan de infrastructuurbeheerder.

Federaal parlementslid Inez De Coninck diende een resolutie in die de federale regering oproept om werk te maken van de overdracht. Een dergelijke ingreep staat niet in het regeerakkoord, maar De Coninck hoopt dat de andere regeringspartijen haar resolutie steunen.

Sinds 2014 staat de NMBS zelf in voor het bouwen, renoveren en onderhouden van de treinstations en alle verwante stationsinfrastructuur. Voordien deed de NMBS-holding dat, maar die werd opgedoekt. De spoorwegen zelf – de rails waarover de treinen rijden – en een gedeelte van de perrons zijn eigendom van infrastructuurbeheerder Infrabel. Bij renovatiewerken aan stations geeft dat vaak aanleiding tot conflicten en problemen tussen de NMBS en Infrabel. Het is niet altijd duidelijk wie moet opdraaien voor welke kosten. “Met één speler die zowel de stations als de spoorwegen beheert, maak je de structuur veel eenvoudiger”, argumenteert De Coninck.

In 2023 wordt het personenvervoer per spoor vrijgemaakt. Nieuwe spoorwegoperatoren moeten dan gebruik kunnen maken van de treinstations. Inez De Coninck vraagt zich af of de NMBS zomaar zal toelaten dat andere spoorwegoperatoren haar gaan beconcurreren in haar eigen stations.

“De NMBS zou buitensporig hoge vergoedingen kunnen aanrekenen om gebruik te maken van haar stations. Bovendien genereren stations een hoop inkomsten uit de verhuur van winkelpanden en reclameborden, inkomsten die de NMBS vervolgens kan gebruiken om aan marktvervalsing te doen. Daarnaast kan de NMBS dan via allerlei procedures en strenge gebruiksregels de nieuwe spoorwegoperatoren afschrikken en de concurrentie bemoeilijken. Dat zou de markt verstoren en negatief zijn voor de reizigers. Bovendien zijn hier en daar vermoedelijk ook  efficiëntiewinsten te boeken door een eengemaakte infrastuctuurbeheerder”, besluit het kamerlid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AWV start met aanpassing druk kruispunt in Tongeren

AWV start met aanpassing druk kruispunt in Tongeren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint volgende week met de aanpassing van het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg (N79) met de Rode Kruislaan (N69) in Tongeren. De bocht van het kruispunt aan de kant van het park wordt verbreed en de[…]

Gentse Stadsbouwmeester pleit voor intensere dialoog rond architectuur

Gentse Stadsbouwmeester pleit voor intensere dialoog rond architectuur

Beslissing op til voor tunnel aan Gent-Dampoort

Beslissing op til voor tunnel aan Gent-Dampoort

Zwevegem: jaagpad en fietspaden worden aangepakt

Zwevegem: jaagpad en fietspaden worden aangepakt

Meer artikels