Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

N-VA wil detachering beperken tot drie maand per jaar

Twee N-VA-parlementsleden hebben het idee gelanceerd om de maximale termijn van detachering te beperken tot drie maanden per jaar. Via detachering kunnen buitenlandse werknemers tijdelijk in België komen werken. Ze moeten onze loon- en arbeidsvoorwaarden naleven, maar sociale bijdragen mogen ze gedurende twee jaar blijven betalen in hun land van herkomst. Vaak liggen die sociale bijdragen een stuk lager dan in België, waardoor het voor werkgevers financieel interessanter is om gedetacheerde werknemers in te schakelen.

'De bedoeling van het systeem was evenwel om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken op basis van hun expertise en knowhow, niet omdat zij goedkoper zijn', zeggen kamerlid Wouter Raskin en Europees parlementslid Helga Stevens. Om deze vorm van oneerlijke concurrentie aan te pakken, stellen ze voor de termijn van detachering in te korten.

Goedkoper

'Het vrij verkeer van diensten heeft onze open economie al erg veel welvaart gebracht. Dat principe willen we dus zeker niet in twijfel trekken. Maar dat betekent niet dat de Europese regels perfect zijn', legt Wouter Raskin uit. 'Zo zet de bestaande regelgeving rond detachering de deur open voor oneerlijke concurrentie. Vandaag kunnen buitenlandse werknemers voor maximaal twee jaar naar België gedetacheerd worden, zonder sociale bijdragen in ons land te betalen. Belgische werknemers daarentegen moeten hun sociale lasten wél hier betalen.' Zo verliezen Belgische werknemers de concurrentieslag, want hun buitenlandse collega's zijn goedkoper.

Aantal explodeert

De cijfers spreken alvast boekdelen. Via het Limosa-systeem moeten werkgevers aangeven dat zij een werknemer naar België detacheren. In 2014 werden zo liefst 460.000 aangiftes gedaan. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. De meeste aangiftes kwamen uit Nederland, gevolgd door Polen, Portugal en Roemenië. Tegelijkertijd gingen de afgelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen verloren in kwetsbare sectoren zoals de bouw, het transport en de metaalverwerkende industrie. 'De oorspronkelijke doelstelling van detachering was het uitsturen van werknemers naar andere landen voor tijdelijke, kortdurende dienstenopdrachten. Je gaat mij echter niet wijsmaken dat het in die 460.000 gevallen telkens om een korte dienstverrichting ging waarbij buitenlandse knowhow vereist was', stelt Europees parlementslid Helga Stevens.

Drie maand

De twee parlementsleden lanceren daarom het idee om de maximale termijn van detachering te beperken tot drie maanden per jaar. 'Vandaag gaat het om maximaal 24 maanden. Dat is echt niet meer tijdelijk. Een inkorting van de termijn zal ervoor zorgen dat het aantal detacheringen drastisch daalt en dat enkel de échte detacheringen, die gebeuren op basis van kunde en expertise, overblijven. Het financiële voordeel voor de werkgever wordt namelijk een stuk kleiner. Die werkgever zou bovendien moeten zorgen voor een ' bij voorkeur elektronisch ' bewijs van detachering', besluiten Stevens en Raskin.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam