Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

N-VA wil confederale Orde van Architecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
N-VA wil confederale Orde van Architecten

© Chaay_tee - stock.adobe.com

De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Dit moet volgens N-VA een oplossing bieden aan de tegengestelde visies binnen de huidige orde, die de goede werking ervan verlammen. De Vlaamse architecten willen vooral een slanke Orde die inzet op efficiëntie, deontologie, responsabilisering en transparantie. De Franstalige architecten hebben daarentegen meer oog voor het imago van het beroep en dus een duurdere Orde. De partij heeft voorstel tot hervorming ingediend waarbij elke Orde het beleid moet krijgen dat het zelf wil.

De Orde van Architecten werd in 1963 opgericht ter bescherming van de consument door toe te zien op de toegang tot het beroep en de kwalitatieve uitoefening ervan. De orde werd gemodelleerd naar de staatsstructuur van die tijd: het unitaire België. Zes staatshervormingen later ziet het land er volgens N-VA echter helemaal anders uit. Belangrijke bevoegdheden waar de architect dagelijks mee in contact komt, zoals onderwijs of ruimtelijke ordening zijn intussen een bevoegdheid van de deelstaten geworden.
 
“De huidige structuur van de Orde strookt dus niet alleen niet langer met de constitutionele werkelijkheid, ze hypothekeert ook de goede werking van die Orde. Vlaamse architecten benadrukken efficiëntie, deontologie en transparantie, daar waar Franstalige architecten vooral oog hebben voor het imago van het beroep. Dat vertaalt zich in deelname aan culturele evenementen en colloquia, waardoor de lidmaatschapsbijdragen van de Orde hoog liggen. Vooral de Vlamingen zijn daarvan de dupe. Zij focussen zich immers vooral op de kerntaken van de Orde: bouwrecht, doordachte deontologie en een praktische en transparante gang van zaken. Door deze tegengestelde visies zit de werking van de Orde volledig vast, wat niet alleen nefast is voor de architecten, maar ook en vooral voor de consument”, aldus indienster Katrien Houtmeyers.
 
Al meer dan tien jaar is er sprake van een hervorming van de Orde van architecten. Het stond in 2011 zelfs in het regeerakkoord van de regering-Di Rupo en ook in de vorige legislatuur was er dankzij een wetsvoorstel van huidig Vlaams parlementslid Inez De Coninck bijna een doorbraak. “Omdat het probleem al zo lang aansleept en omdat we vorige legislatuur zo dicht bij een hervorming waren, dienen wij opnieuw het wetsvoorstel in om de Orde van Architecten te hervormen en de Vlaamse en Franstalige vleugels volledige autonomie te geven”, zo besluit Houtmeyers, die nog verwijst naar het voorbeeld van de voormalige Orde van Advocaten, die sinds 2001 in harmonie in een confederale structuur door het leven gaat.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Zwalm zoekt team voor toekomstvisie en masterplan

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Ierse architecten krijgen eredoctoraat KU Leuven

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Leuven zoekt ontwerpteam voor de Knoop van Kessel-Lo

Meer artikels