Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

N-VA wil alle arbeidsmisbruiken bannen

Gerelateerde onderwerpen :

,
N-VA wil alle arbeidsmisbruiken bannen

De Europese ministers van Werk hebben op maandagavond 23 oktober een akkoord bereikt over nieuwe Europese detacheringsregels. Na moeilijke onderhandelingen landde de Raad op een maximale detacheringsduur van twaalf maanden, die verlengbaar is tot 18 maanden. De Raad gaf na de Europese Commissie en het Europese Parlement ook zijn goedkeuring aan het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’.

“Ik ben tevreden dat er eindelijk een akkoord is over de herziening van de Europese detacheringsrichtlijn. Dit is cruciaal om de sociale dumping in de EU aan te pakken. Het misbruik met ‘tijdelijke’ detacheringen van lange en onbepaalde duur wordt onmogelijk gemaakt. De maximale duur van de detachering wordt stevig ingekort, waarop onze partij steeds aangedrongen heeft. Terwijl Eurocommissaris Thyssen 24 maanden voorstelde, hebben de lidstaten die alsnog verscherpt tot twaalf maanden”, juicht Europees Parlementslid Helga Stevens (N-VA) toe.

“Bovendien zijn vanaf dag één de loonvoorwaarden van het gastland van toepassing, wat oneerlijke concurrentie een halt moet toeroepen. Het is wel jammer dat de sociale bijdragen nog steeds in het land van herkomst betaald moeten worden, wat niet altijd even correct gebeurt. Deze federale regering zet volop in op jobcreatie, maar een deel van de jobs blijkt ingevuld te worden door buitenlandse arbeidskrachten die hier geen sociale bijdragen betalen en dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten alle achterpoortjes sluiten; al het misbruik moet eruit, zeker t.a.v. bv. onze Vlaamse bouwvakkers die wél eerlijk hun bijdragen betalen”, meent Kamerlid en partijgenoot Wouter Raskin.

“Transport werd uit dit akkoord gehouden, maar de N-VA zal in elk geval stevig inzetten op eerlijke sectorspecifieke regels. De Commissievoorstellen liggen hiervoor al op tafel, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Ook in de transportsector aanvaarden wij geen dumping. Vlaanderen, dat bovendien de logistieke draaischijf van Europa wil zijn, mag niet langer laaggeschoolde jobs massaal blijven verliezen aan Oost-Europa. We hebben nood aan een gelijk speelveld, ook in de transportsector”, beklemtoont Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA).
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

De viruscrisis heeft geen zware impact op het banenverlies in de bouw. Uit een enquête van de Confederatie Bouw, waaraan 481 bouwbedrijven deelnamen, blijkt dat bijna zeven op de tien ondernemingen hun huidige personeelsbestand zullen[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Voka vreest sociaal en economisch drama

Voka vreest sociaal en economisch drama

Aannemersvertrouwen gaat diep in het rood

Aannemersvertrouwen gaat diep in het rood

Meer artikels