Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Musiceren in de bibliotheek

Gerelateerde onderwerpen :

Musiceren in de bibliotheek

De stad Aalst heeft in de meerjarenplanning 2014-2019 als prioritaire doelstelling de bouw van een nieuwe hoofdbibliotheek opgenomen. Opvallend: de stad wil in de nieuwe bib ook een nieuwe academie voor muziek, woord en dans integreren. Aan het project hangt een prijskaartje van 12 miljoen '. De werken moeten eind 2016 starten.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) staat in voor de realisatie van het nieuwe kenniscentrum. Het AGSA onderzocht de haalbaarheid van een gecombineerd project. Als beste locatie kwamen de gebouwen van de gerechtelijke politie aan de Graanmarkt uit de bus.

Opportuniteit

'De toevoeging van de academie voor podiumkunsten aan de bibliotheek op de Pupillensite is een opportuniteit en biedt een toegevoegde culturele waarde aan de site en de beleving ervan. De waarde en werking van beide cultuurhuizen sluiten bij elkaar aan en bieden kansen. De academie kan bovendien een aantal functies vervullen die ook worden beoogd met de nieuwe bibliotheek: verblijven en ontmoeten, leren en informeren, ontdekken, beleven, ontspannen, creëren en ontplooien', vertelt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire.

De combinatie van de twee functies in één gebouw is uniek in Vlaanderen. “Het is onze ambitie om de twee werkingen met elkaar zo verregaand te verweven dat het onderscheid tussen de twee zal vervagen. De opmaak van de vlekkenplannen respecteert uiteraard de specifieke onderdelen van beide werkingen, die soms niet gelijktijdig kunnen doorgaan of toch niet in elkaars buurt, bv. om akoestische redenen', aldus Ar­noud Van Der Straeten, projectleider en kersvers diensthoofd van de bibliotheek.

1.600 leerlingen

De Aalsterse academie voor podiumkunsten is momenteel gehuisvest in totaal uitgeleefde gebouwen in de Bert Van Hoorickstraat. In gebouwen waar ooit het stadsarchief huisde ' en die dus totaal niet aangepast zijn aan de noden van een muziekacademie ' volgen wekelijks ongeveer 1.600 leerlingen samen 800 uren muziek-, woord- en dansles bij 84 leerkrachten. Om het eisenprogramma voor de nieuwe 'Biblio-cademie' op te stellen werkten het AGSA en de stad samen met Boonen & Michielsens Architecten uit Berchem.

'De specifieke ruimtes en voorzieningen van beide werkingen worden in het vlekkenplan vermengd en logisch bij elkaar geplaatst met respect voor de activiteit, de omstandigheden, de uitvoerder en de andere gebruikerstypes van het gebouw. Die combinatie schept mogelijkheden. De collectie muziek, kunst en dans kan bv. worden opgesteld in de nabijheid van de danszaal, woordklassen en repetitieruimtes. Academiebezoekers kunnen genieten van een bibliotheekbezoek. Programmatorisch zijn er overlappingen mogelijk. Bladmuziek kan worden ontsloten. Bovendien wordt de sociale controle verhoogd door de combinatie van de twee functies', stipt Peter Thomas, directeur van de Academie voor Podiumkunsten, aan.

Kruisbestuiving

Er zal ook een kruisbestuiving ontstaan tussen het bibliotheekpubliek en de academiebezoeker. De bibliotheekgebruiker zal geprikkeld worden met een zeer actieve vorm van cultuurparticipatie. Omgekeerd kan de academiebezoeker zich meteen verdiepen in de collectie die vlakbij is opgesteld.

'Met deze toegevoegde culturele waarde willen we van de Pupillensite een thuis in de stad maken. De academie is niet langer een gebouw met klassen, maar een culturele trekpleister waar men langer kan vertoeven in een inspirerende omgeving met toegang tot een hedendaagse bibliotheekwerking. Omgekeerd geldt hetzelfde. De combinatie van de twee functies op één site in één gebouw is uniek in Vlaanderen. Het is meteen ook een zeer sterk antwoord op de principes uit de conceptnota voor de nieuwe bibliotheek: flexibiliteit, laagdrempeligheid, beleving, meervoudig inzetbaar en duurzaamheid' besluit Karim Van Overmeire.

Het ontwerp van de nieuwe bib wordt de komende maanden uitgewerkt, waarna het dossier aanbesteed wordt en een bouwvergunning wordt aangevraagd. Als alles goed gaat, starten de werken eind 2016-begin 2017. Schepen Van Overmeire hoopt het complex in 2018 officieel te kunnen inhuldigen. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels