Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Monumentale fotovoltaïsche structuur voor Brussels kantoorgebouw

Gerelateerde onderwerpen :

Monumentale fotovoltaïsche structuur voor Brussels kantoorgebouw

Bouwheer Botarogiercenter / Stephano Immo zet het project Bota solar in gang. Het gaat om de renovatie en herwaardering van een oud kantoorgebouw tegenover het Rogiergebouw in Brussel, dat de hoek vormt met de Brusselse Nieuwstraat, de Adolphe Maxlaan en de kleine Ring.

Begin 2016 werd een beperkte wedstrijd voor architectenbureaus georganiseerd. Het project van Sunsoak design / Ney & Partners werd geselecteerd en is een eerste realisatie van de ingenieurs van Ney & Partners en het bureau Sunsoak design dat gespecialiseerd is in zonne-energie. Dat is meteen merkbaar aan dit project: het gebouw krijgt een behoorlijk spectaculaire geïntegreerde fotovoltaïsche structuur.

Het verouderde kantoorgebouw is strategisch gelegen in het meest commerciële hart en aan de toegangspoort van het oude Brussel maar valt amper op ten opzichte van de omliggende buren City 2, hotel Le Dôme en de luifel van het Rogierplein. De gevels die destijds werden samengesteld uit kaders van architecturaal beton zijn grijs geworden. Hoewel het gebouw vanuit alle hoeken zichtbaar is, blijft het als beeld afwezig ten opzichte van zijn omgeving. Een nieuw architecturaal idee moet daar verandering in brengen.

Het gebouw krijgt een monumentale fotovoltaïsche structuur die bestaat uit twee witte metalen portieken van verschillende grootte. Daartussen vertoont het 800 m² doorzichtige zonnepanelendak een lichte boogvorm en worden de panelen schuin naar het zuiden gericht. Deze installatie zal 30% van de elektriciteitsbehoefte van het gebouw dekken. Sunsoak design / Ney & Partners staan ook in voor de zonwerende luifels op de drie gevels die zich op 7 m hoogte bevinden. Onder de zonneluifel wordt op het dakterras een klein stedelijk park ingericht dat een 360°-panorama biedt op het oude Brussel en de Noordwijk. De renovatie van het kantoorgebouw zal tevens de optimalisatie van de 2.200 m² commerciële ruimtes inhouden, een project van Cathy van Hemelrijck van het architectenkantoor Archiwind.

De metalen structuur wordt gevormd door twee portieken die zowel de gevel aan het Rogierplein als de zuidgevel verlengen. De twee portieken zijn opgebouwd uit een stalen koker met een driehoekige sectie en vormen de structuur waaraan het glazen zonnepanelendak opgehangen wordt. Aan de kant van de zijgevels zorgt een rechthoekige structuur voor een evenwichtige belasting op de dragende structuur van het gebouw. De driedimensionaliteit van de dubbele U biedt verschillende gezichten en perspectieven naargelang de positie van de kijker. De glazen zonnepanelen zorgen ook voor transparantie en een visuele lichtheid van de luifel.

Deze fotovoltaïsche structuur zal zich door haar architecturale vorm in de gebouwde context integreren. Bovendien benadrukt ze ook de kracht van de installatie die boven alle obstakels van het dak zweeft, zoals de de hvac-installaties, de schoorstenen en de toegangen. Dit is een symbool voor de gedecentraliseerde energietoevoer aangepast aan de stad en bovendien voldoet ze aan de klimaateisen die in 2015 werden vooropgesteld tijdens de Klimaatconferentie in Parijs.

Deze vernieuwende structuur staat symbool voor de energetische revolutie en laat zich goed integreren in de gebouwde omgeving. Op die manier wordt het inbrengen van hernieuwbare energie op grote schaal ook in de stad mogelijk. Ze kan op bestaande gebouwen en in nieuwe stedelijke structuren opgenomen worden. Zo wordt de verbruiker zelf producent en draagt hij bij tot de inspanningen om de invoer van energie in de stad te beperken. Het vermindert tevens de afhankelijkheid van de massieve hoeveelheid energie die buiten de stad wordt geproduceerd. 

Een voorwaarde hiervoor is de samenwerking tussen architecten en ingenieurs die de architectuur en technologie tot één coherent geheel moeten smeden. Sunsoak design is opgericht door Jean-Didier Steenackers en is sinds kort geïntegreerd in Ney & Partners. Sunsoak design bestaat uit een groep architecten en ingenieurs die samen werken aan de architecturale integratie van elegante en optimale fotovoltaïsche technologie of BIPV (Building Integrated Photovoltaic). De bedoeling is om nieuwe en specifieke vormen van zonnetechnologie te ontwerpen: dragers voor zonnepanelen, voor stedelijke structuren op maat en voor privéwoningen.

De ingenieurs en architecten van Ney & Partners ontwerpen vooral structuren en infrastructuur. Het kantoor werd in 1996 opgericht door burgerlijk ingenieur en architect Laurent Ney en heeft zijn hoofdvestiging in Brussel. Andere vestigingen bevinden zich in Namen, Antwerpen, Luxemburg en Tokio. Inzake infrastructuur verwierf het kantoor internationale bekendheid als ontwerper van kunstwerken, sportinfrastructuur, spoorweg- en tramstations, en in het algemeen voor alles wat met objecten voor stadsherinrichting te maken heeft.

Wat speciale structuren aangaat ontwikkelt Ney & Partners luifels, glazen koepels, membranen en sculpturen voor kunstenaars. De afdeling ingenieurskunst hout is uniek in België en werkt nauw samen met de industrie. Zij kan volledige opdrachten vervullen, van ontwerp tot uitvoering. De productontwikkeling samen met de industrie in het domein van de infrastructuur heeft geleid tot het ontwerpen van luifels, voetgangersbruggen, borstweringen, lampen en signalisatieborden.

Technische fiche

Architect: Sunsoak Design / Ney & Partners
Ingenieur: Ney & Partners
Opdrachtgever: Botarogiercenter/Stephano Immo (Stéphane Dykman)
Gedelegeerd opdrachtgever: Immo-Pro
Gerant: Alexandre Smeets
Projectleider: Philippe Fisette
Realisatie: 2019

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul en milieudochter Envisan bieden als eerste speler op de Waalse markt een fysicochemische reiniging van vervuilde gronden aan. Beiden staan voor 100% circulaire oplossingen voor licht tot zwaar vervuilde gronden en sedimenten. Envisan[…]

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Meer artikels