Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mol wil masterplan voor renovatie sociale woonwijk Egelsvennen

Mol wil masterplan voor renovatie sociale woonwijk Egelsvennen

Foto’s: Kris Vandevorst / Agentschap Onroerend Erfgoed.

De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting, het gemeentebestuur van Mol en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaan samen met de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar een multidisciplinair team om een masterplan te ontwikkelen voor de integrale wijkrenovatie van de sociale woonwijk Egelsvennen in Mol. Geïnteresseerde ontwerpteams kunnen zich melden via de website vlaamsbouwmeester.be tot maandag 18 april om 11 uur.

Egelsvennen is een sociale woonwijk in Mol-Achterbos. In 1973 kreeg de wijk de titel ‘mooiste wijk van België’. De woningen en de open ruimte zijn vijftig jaar geleden in samenhang en als een geheel ontworpen. Het is nog steeds één van Vlaanderens mooiste voorbeelden van een tapijtwijk en de Radburnprincipes.

Aan het einde van de jaren ’60 van de vorige eeuw werden in Vlaanderen steeds vaker zogenaamde tapijtwijken ontworpen: (getrapte) schakelingen van (patio)woningen, waarbij elke bewoner over een intieme patio of tuin beschikt die door de muren van de buren wordt afgeschermd.

In parkwijken zoals Egelsvennen wordt dit gecombineerd met gemeenschappelijke groenzones of collectieve hoven. De modernistische architectuur, slimme inplanting, hoge waardering als bouwkundig erfgoed en de ligging in een groen landschap vol dennen maken deze plek bijzonder.

In de loop der jaren werd een groot aantal woningen verkocht aan private eigenaars. De eerste bewoners verdwijnen langzaam maar zeker uit de wijk en de bevolking wordt diverser. Door individuele ingrepen aan de woningen en door de geleidelijke inname van het openbaar domein, heeft de wijk vandaag een wat rommelige aanblik. De beplanting en de omgevingsaanleg zijn aan een groot onderhoud toe. De gemeente Mol en de Molse Bouwmaatschappij kreunen onder de last van het beheer van het openbaar domein.

Door het versnipperde eigendom is de integrale renovatie van zowel het woningenbestand als de omgevingsaanleg moeilijk. Nu komt het er op aan van deze wijk een toekomstbestendige woonomgeving te maken en de wijk klaar te maken voor de volgende generaties. Met de KU Leuven wordt al onderzocht hoe de woningen energiezuinig kunnen worden gemaakt zonder dat ze hun erfgoedwaarde verliezen. Een testwoning werd voltooid en de huisvestingsmaatschappij wil van start gaan met het informeren van de bewoners.

Maar hoe kan de wijk ook landschappelijk, sociaal en financieel verduurzamen? Kunnen de verschillende betrokkenen worden verzameld in een autonoom en betrokken wijkcollectief dat daadwerkelijk een holistische wijkrenovatie realiseert? Hiertoe wil de opdrachtgever een masterplan laten opmaken met de Wijkmotor in het achterhoofd.

De Wijkmotor is een werkmodel dat resulteerde uit Kempenlab Wijkrenovatie van AR-TUR en waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen, tools en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk. Die wijkwinst kan zich manifesteren op economisch en sociaal vlak, maar genereert ook een grotere omgevingskwaliteit en een groter wooncomfort. Het doel is een integrale en duurzame aanpak in de tijd te stimuleren en zo te zorgen voor een iteratief proces. Dat proces verloopt in verschillende fasen en is noodzakelijk een cocreatief traject.

Het ontwerpteam heeft kennis van en ervaring met architectuur, stedenbouw, onroerend erfgoed, omgevingsaanleg, collectieve woningrenovatie en energie, cocreatie en projectorganisatie. Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. De opdracht omvat de opmaak van een integraal masterplan met:

•    een stedenbouwkundige studie;
•    een visie op de omgevingsaanleg;
•    een plan voor een gefaseerde aanpak voor de woningrenovaties, zowel de private als de huurwoningen;
•    een plan van aanpak voor het betrekken van de betrokkenen en het opzetten van een wijkcollectief;
•    het aansluiten bij de werksessies die door AR-TUR worden georganiseerd;
•    het uitwerken van een duurzaam beheermodel om de wijk toekomstbestendig te maken;
•    het uitwerken van een toegankelijk participatietraject door bijvoorbeeld gebruik te maken van testopstellingen.

Om tot een gedragen ontwerp te komen is het essentieel dat alle betrokkenen, niet het minst de bewoners, het gemeentebestuur en de Molse Bouwmaatschappij actief een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp.
Participatiemethoden kunnen hierin een dynamiserende rol spelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van proefopstellingen. Van het ontwerpbureau wordt een uitgewerkt en toegankelijk participatietraject verwacht, waarbij alle doelgroepen op de juiste manier stapsgewijs betrokken worden in het verhaal.

Timing

•    Kandidaat-ontwerpteams kunnen zich melden tot maandag 18 april om 11 uur.
•    Vijf ontwerpteams worden geselecteerd op vrijdag 29 april.
•    Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: donderdag 12 mei.
•    Teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 10 juni om 12 uur.
•    Presentatie van de offertes: donderdag 16 juni.
•    Gunning van de opdracht: augustus 2022.
•    Werksessie AR-TUR: woensdag 14 september 2022.
•    Start van de opdracht: september 2022.

Foto’s: Kris Vandevorst / Agentschap Onroerend Erfgoed.OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

De werken aan het nieuwe gebouw voor de Vlaamse publieke omroep VRT beginnen in november. De stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe complex had de omroep al gekregen, maar het was nog even wachten op de milieuvergunning. Zopas werd ook[…]

30/09/2022 | Projectennieuwbouw
Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Meer artikels