Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers meteen overgegaan tot de aanwijzing van een voorkeurbieder.

De Raad van State had echter geen principieel bezwaar tegen die directe aanpak. Die BAFO-fase is niet verplicht te doorlopen en dus geen noodzakelijke tussenstap. Dat was in het voorliggende geval eens te meer zo omdat in het bestek uitdrukkelijk voorzien was dat de aanbestedende overheid meteen een voorkeurbieder kon uitnodigen om finale onderhandelingen te voeren en tot een verbeterd voorstel te komen (arrest van 17 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gemeente niet langer ‘primus inter partes’ inzake wegen

Gemeente niet langer ‘primus inter partes’ inzake wegen

De zaak van de wegen, of de beslissing van de gemeenteraad omtrent de aanleg of wijziging van het gemeentelijke wegennet, is een klassiek delicaat en heikel punt bij private projectontwikkeling. Niet alleen is dit een belangrijk aspect in de[…]

06/11/2019 | VVSGWetgeving
Overheidsopdrachten, kmo’s en aanbestedende diensten: ruis op de lijn

Overheidsopdrachten, kmo’s en aanbestedende diensten: ruis op de lijn

Aantal aangiftes voor klusjes in de bouw is beperkt

Aantal aangiftes voor klusjes in de bouw is beperkt

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij levering stortklaar beton

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij levering stortklaar beton

Meer artikels