Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers meteen overgegaan tot de aanwijzing van een voorkeurbieder.

De Raad van State had echter geen principieel bezwaar tegen die directe aanpak. Die BAFO-fase is niet verplicht te doorlopen en dus geen noodzakelijke tussenstap. Dat was in het voorliggende geval eens te meer zo omdat in het bestek uitdrukkelijk voorzien was dat de aanbestedende overheid meteen een voorkeurbieder kon uitnodigen om finale onderhandelingen te voeren en tot een verbeterd voorstel te komen (arrest van 17 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Schadevergoeding uitgewonnen inschrijver: een loop met hindernissen!

Schadevergoeding uitgewonnen inschrijver: een loop met hindernissen!

Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Meer artikels