Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers meteen overgegaan tot de aanwijzing van een voorkeurbieder.

De Raad van State had echter geen principieel bezwaar tegen die directe aanpak. Die BAFO-fase is niet verplicht te doorlopen en dus geen noodzakelijke tussenstap. Dat was in het voorliggende geval eens te meer zo omdat in het bestek uitdrukkelijk voorzien was dat de aanbestedende overheid meteen een voorkeurbieder kon uitnodigen om finale onderhandelingen te voeren en tot een verbeterd voorstel te komen (arrest van 17 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels