Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mogelijkheid om eerste offerte te optimaliseren met oog op BAFO'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest meende de kandidaat dat de aanbestedende overheid hem ten onrechte de kans ontnomen had om zijn eerste offerte te optimaliseren. In plaats van verschillende kandidaten een BAFO te laten opstellen, was de overheid immers meteen overgegaan tot de aanwijzing van een voorkeurbieder.

De Raad van State had echter geen principieel bezwaar tegen die directe aanpak. Die BAFO-fase is niet verplicht te doorlopen en dus geen noodzakelijke tussenstap. Dat was in het voorliggende geval eens te meer zo omdat in het bestek uitdrukkelijk voorzien was dat de aanbestedende overheid meteen een voorkeurbieder kon uitnodigen om finale onderhandelingen te voeren en tot een verbeterd voorstel te komen (arrest van 17 maart 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Meer artikels