Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mogelijk extra wapen in strijd tegen detacheringsfraude

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mogelijk extra wapen in strijd tegen detacheringsfraude

Henrik Saugmansgaard, advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, oordeelde zopas dat A1-documenten niet aanvaard moeten worden wanneer zij frauduleus zijn. A1-documenten moeten bewijzen dat een gedetacheerde werknemer zijn socialezekerheidsbijdragen in zijn land van oorsprong betaald heeft. Deze documenten zijn in principe bindend voor het gastland, maar dus niet langer in geval van fraude.

“Als het Europese Hof dit advies volgt, dan biedt Europa de lidstaten een extra wapen in de strijd tegen detacheringsfraude. Hoewel het Hof in het verleden strikt aan het bindende karakter van het A1-document leek vast te houden, lijkt fraude nu eindelijk onaanvaardbaar. De geesten zijn blijkbaar aan het rijpen. Europa mag fraude niet langer tolereren. We hebben nood aan een eerlijke arbeidsmarkt, ten voordele van onze Vlaamse werknemers”, aldus Europarlementslid Helga Stevens (N-VA).

Het was een Belgische rechter die de kwestie bij Europa aankaartte. Hij werd geconfronteerd met Bulgaren die onder het mom van detachering met een frauduleus A1-document aan de slag waren bij een Belgisch bouwbedrijf. Zo betaalden deze werknemers de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen niet. Stevens vindt het een uitstekende zaak als nationale rechters effectief tegen deze misbruiken kunnen optreden.

“Dergelijke frauduleuze documenten zijn een echte plaag geworden en duwen heel wat Vlaamse bouwvakkers uit de markt”, zegt het Europarlementslid. Een stap in de goede richting dus, al benadrukt haar partijgenoot Wouter Raskin dat de strijd tegen sociale dumping verre van gestreden is.

“Zolang gedetacheerde werknemers gedurende twee jaar hun socialezekerheidsbijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen, zullen onze Vlaamse werknemers de concurrentieslag blijven verliezen. In de bouwsector duurt een echte detachering niet langer dan zes maanden. Daarna zouden de socialezekerheidsbijdragen in het gastland moeten worden betaald. Ook moeten we onze Belgische sociale zekerheid competitiever maken. Onze hoge sociale lasten dragen uiteraard bij aan het concurrentiële nadeel”, stelt Raskin.

Het oordeel van advocaat-generaal Saugmansgaard is weliswaar niet bindend, maar het Hof volgt doorgaans het advies van de advocaat-generaal. Het feit dat dit verdict van de Grote Kamer zal komen, duidt alleszins op het belang van deze beslissing.

“Dankzij aanhoudende druk vanuit onze federale fractie schoof het Belgische regeringsstandpunt naar een verkorting van de detacheringsduur, wat in oktober ook op Europees niveau afgedwongen werd. Bijkomend kan deze nieuwe beslissing een cruciale vooruitgang betekenen in de strijd tegen sociale dumping. We verwelkomen dan ook dit advies”, besluit Wouter Raskin.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eind vorige week startte op de Brugsesteenweg in Roeselare symbolisch de eerste bouwwerf in Vlaanderen waar de nieuwe ethische code voor de bouw-infrastructuursector wordt toegepast. Eind september tekenden Aquafin, Bouwunie, ORI, OVIO, VlaWeBo[…]

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Bouwsector lanceert ethische code

Bouwsector lanceert ethische code

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Meer artikels