Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Modernisering van liften komt traag op gang

De moderniseringsoperatie van liften komt traag op gang. Liften die tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999 in gebruik zijn gesteld, moesten tegen 31 december 2014 gemoderniseerd zijn. Uit de eerste controles van de fod Economie en de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg blijkt dat heel wat liften nog steeds niet in orde zijn. 'De controles in het kader van de moderniseringsoperatie zijn dit jaar gestart, maar een tussentijdse evaluatie maakt duidelijk dat de sector laat is wakker geschoten. De jongste maanden merken we wel beterschap en dat juichen we toe', aldus Chantal De Pauw van de fod Economie.

Ongevallen met liften kunnen zware gevolgen hebben en daarom is het belangrijk om de veiligheidsproblemen voor gebruikers en onderhoudspersoneel te evalueren en de noodzakelijke aanpassingen te doen. Daarom begonnen de bevoegde federale overheidsdiensten met een controlecampagne om na te gaan of de eigenaar of beheerder de vereiste moderniseringswerken liet uitvoeren.

Alle liften in ons land moeten periodiek geïnspecteerd worden door erkende keuringsinstanties, de Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC). Deze keuringsinstanties bezorgen de gegevens van alle liften (in gebruik gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999) die nog niet gemoderniseerd zijn en dus geen veilig gebruik garanderen, aan de fod Economie en de fod Werkgelegenheid. Het zijn deze afgekeurde liften die de overheidsdiensten tijdens de huidige controlecampagne onder de loep nemen: de fod Economie controleert de liften in een residentiële omgeving, de fod Werkgelegenheid doet hetzelfde in de arbeidsomgeving.

'Beheerders die onveilige liften in gebruik houden, doen dit willens en wetens, wat een verzwarend feit is bij een ongeval. Tot oktober werden 815 liften gecontroleerd door de fod Economie (332 liften) en de fod Werkgelegenheid (483 liften)', verklaart Steven Van Cauwenberghe, campagnecoördinator bij de fod Werkgelegenheid.

Residentiële omgeving (fod Economie): 13% bleek op het moment van de eerste controle gemoderniseerd. De andere eigenaars of beheerders kregen een waarschuwing. Uit de eerste nacontroles blijkt 78% van de nog in orde te brengen liften nu wel in orde en 20% was volop bezig met de vereiste moderniseringswerken.

Arbeidsomgeving (fod Werkgelegenheid): 20% van de liften van de lijst waren conform gemaakt bij de eerste controles. Bij nacontrole bleken slechts 19 van de 483 liften (4%) nog niet conform te zijn gemaakt.

'Hoewel na de eerste controles een groot deel van de eigenaars of beheerders nog niet in orde was, blijkt bij de nacontrole dat ze toch wakker zijn geschoten en heeft het overgrote deel van de beheerders zich in orde gesteld. Dat is uiteraard een goede zaak. De bedoeling van de modernisering en deze controlecampagne is om bewoners en werknemers een veilige rit in de lift te bezorgen', aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de fod Economie.

'Eigenaars of beheerders moeten wel beseffen dat de liftonderhoudsbedrijven en EDTC's de werken voor modernisering en keuring nadien niet altijd direct kunnen uitvoeren. De lift kan dan ondertussen enige tijd buiten gebruik blijven. De eigenaars of beheerders die bij de nacontrole nog steeds niet gestart zijn met de nodige moderniseringswerken riskeren boetes tot 15.000 ' en hoger bij ernstige risico's of een proces-verbaal van overtreding dat kan worden overgemaakt aan het gerecht', vult Steven Van Cauwenberghe aan.

In België zijn er ongeveer 90.000 liften en elk jaar komen er ongeveer 2.500 bij. Liften zijn het meest gebruikte transportmiddel ter wereld en ook het meest veilige. Naar schatting vinden er in ons land zo'n 80 ongelukken per jaar plaats met liften.

In 2003 trad het koninklijk besluit (kb) over de beveiliging van liften in werking. Dit kb geeft voorschriften voor zowel onderhoud en inspectie als voor de risicoanalyse en modernisering van liften. Twee jaar later werden de moderniseringstermijnen verlengd om de beheerders de tijd te geven voldoende middelen te verzamelen en de werken te laten uitvoeren. In 2012 werden deze termijnen opnieuw aangepast en kwam er een gespreide invoering van de moderniseringen, afhankelijk van de ouderdom van de lift.

De gemakkelijkst te moderniseren liften moeten als eerste aangepast worden. Voor de oudere liften, soms met een historische of esthetische waarde, krijgen de beheerders meer tijd. Dit geeft de sector de mogelijkheid om specifieke, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, die aanvaardbaar zijn inzake veiligheid en die het esthetische karakter van de lift behouden.

De volgende moderniseringsgolf loopt af op 31 december 2016 voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in gebruik zijn gesteld. 'We raden beheerders van deze liften aan om niet te lang te wachten met moderniseringswerken. Bij deze liften zullen, gezien hun ouderdom, wellicht meer en grotere aanpassingen nodig zijn', raden de federale overheidsdiensten aan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring