Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Bouw multimodale hubs in de voorsteden en zorgt voor afzonderlijke rijbanen tot aan het werk, enkel zo kan je de files aanpakken. Dat stelt de gerenommeerde professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe (Massachusetts Institute of Technology - MIT) voor in een nieuwe mobiliteitsstudie, waarin hij Brussel en Antwerpen onder de loep neemt. Het mobiliteitsonderzoek wordt op donderdag 19 september officieel voorgesteld aan beleidsmakers, architecten en projectontwikkelaars op de jaarlijkse vastgoedtop Realty in Knokke-Heist.

Door in onze voorsteden niet alleen klassieke maar ook nieuwe vervoersmodi aan te bieden, onder meer zogenaamde ‘shared on-demand’ rides, kunnen we volgens D’Hooghe het fileleed in ons land verminderen. Als we de steeds strakkere mobiliteitsknoop helemaal willen ontwarren, moeten we vanuit multimodale hubs ook afzonderlijke rijbanen voorzien die doorheen deze voorsteden lopen en ze verbinden met de omgeving. Zo zijn er verschillende hubs nodig in het noorden van onze hoofdstad en in het noorden van de metropool.
 
Het voorbije decennium heeft het fileleed op onze wegen een gigantische omvang aangenomen. In heel België staan we nu al met z’n allen meer dan één miljoen uren aan te schuiven. De economische schade is navenant. Zo schat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de kosten van verkeersopstoppingen op 1 tot 2% van ons bruto binnenlands product (bbp). De meest voorzichtige inschatting gaat dus uit van een impact van 4,35 miljard € verlies op jaarbasis. Inmiddels geven ook zes op de tien buitenlandse bedrijven in ons land toe dat de files bijkomende investeringen in België tegenhouden. 

Molensteen

Het mag dus duidelijk zijn dat het dagelijkse fileleed stilaan als een molensteen rond de nek van ons land hangt. Professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe, die in het verleden al het complexe Oosterweel-dossier uit het slop trok, is de voorbije maanden met zijn team nagegaan hoe we ons uit deze netelige situatie kunnen bevrijden. “De manier waarop wij vandaag wonen, werken en ons verplaatsen is niet langer efficiënt op elkaar afgestemd. Tijdens onze zoektocht naar oplossingen zijn we ervan overtuigd geraakt dat de ruimte tussen de stedelijke kernen en de buitenliggende suburbs een sleutel kan zijn om deze knoop eindelijk te ontwarren” , zegt Alexander D’Hooghe.
 
 
Vandaag zet het Vlaamse beleid al voor een stuk in op multimodale hubs, met en zonder ‘park & ride’. Het gaat om moderne sites, vaak bij een trein- of metrostation, waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen. Denk aan de klassieke bussen, metro’s en taxidiensten, maar ook aan aan tal van nieuwe transportmodi zoals e-bikes, deelfietsen of steps.
 
Ook e-hailing (een proces waarbij een auto, taxi, limousine of een andere vorm van vervoer via een mobiel apparaat of een computer) in contact wordt gebracht met gebruikers) of gedeelde private shuttlediensten (shared on-demand services) die je met een app kan oproepen horen daarbij. Deze laatste komen uit de studie van D’Hooghe specifiek als een relevante oplossing in de Vlaamse context naar voor. Dit lijkt een goede optie, die ook een snelle uitrol verdient. Hubs geven aan talrijke mobiliteitsaanbieders de kans om het publiek voor zich te winnen.. 

Deelwagens

“In deze hubs kan iedereen zijn meest efficiënte vervoermiddel kiezen om zijn of haar reis naar het werk of een afspraak voort te zetten. Belangrijk hierbij is wel dat er een ‘flow’ wordt gecreëerd, een vlotte doorstroom. We zouden dit model willen aanvullen. Dit kan door op drukke momenten de voertuigen met plaats voor verschillende inzittenden voorrang te geven op busbanen of afzonderlijke banen die de stedelijke hubs verbinden met de voorsteden. Een rooster van zulke banen zou voor een groot deel in het bestaande wegennet ingepast kunnen worden. Voorlopig is dit slechts een hypothese, verder onderzoek is nodig”, aldus professor D’Hooghe.
 
 
De studie suggereert daarnaast om op termijn ook nieuwe mogelijkheden zoals zelfrijdende (deel)wagens en bussen te implementeren. In de verre toekomst zouden zelfs luchttaxi’s tot de mogelijkheden kunnen behoren, al is het voor die laatste nog te vroeg om het werkelijke potentieel ervan te kunnen beoordelen.

Nieuwe woonmogelijkheden

De multimodale hubs moeten volgens D’Hooghe trouwens niet louter als zuivere mobiliteitspunten worden beschouwd. Zo kan je er bijvoorbeeld ook pakjesdiensten in onder brengen, waar je gedurende de hele dag postpakketten kan afhalen. Dan hoeven bestelwagens zich minder te mengen in het woon-werkverkeer in de stad. 
 
Daarnaast kunnen ook winkels, supermarkten, apotheken en crèches in de hubs een plaats krijgen. Dat opent dan weer perspectieven om rond en in de buurt van de multimodale hubs ruimte te voorzien voor nieuwe woonprojecten en/of reconversie. Zo verkort je voor vele Belgen het woon-werktraject nog een stuk verder, lezen we in de studie.
 
 
“Dit onderzoek toont aan dat de vastgoedsector een deel van de oplossing kan zijn, in plaats van een deel van het probleem. De sector is dan ook meer dan ooit bereid om haar rol hierin op te nemen. Maar dat kan alleen als álle partijen, inclusief de verschillende overheden, mee aan de kar trekken. Als we daarin slagen, zijn wij er rotsvast van overtuigd dat ons land op het vlak van slimme mobiliteit en stadsontwikkeling op termijn een voorbeeld kan zijn voor de rest van Europa”, zegt Mathieu Van Marcke, algemeen directeur van Realty.

Brussel en Antwerpen

Professor D’Hooghe en zijn team werkten voor Brussel en Antwerpen al twee meer concrete casestudies uit. Niet toevallig voor deze twee steden, want beiden zijn wereldleiders op het vlak van tijdverlies door files. Automobilisten verliezen in Antwerpen gemiddeld 34 minuten per dag, of 30% meer tijd dan zonder opstoppingen. In Brussel is de situatie nog erger: daar is een bestuurder dagelijks gemiddeld 44 minuten kwijt, of 38% meer tijd dan zonder files. 
 
Om Brussel een tweede adem te schenken, zou vooral het noorden onder handen moeten genomen worden, leert de studie. De onderzoekers stellen voor om twee park & ride-zones met enkele multimodale voorzieningen te openen langs de E19, één in de buurt van Peutie en één in de buurt van Grimbergen/Strombeek-Bever. 
 
Daarnaast komen er best ook twee grote multimodale hubs met parkeermogelijkheden aan het station van Vilvoorde en aan Brussels Airport, twee kleinere hubs met parking aan Zaventem station en Brucargo en twee multimodale hubs in Schaarbeek en aan het station Bordet. Concreet zou bijvoorbeeld iemand die vanuit Leuven naar de Brusselse rand moet, eerst met de trein naar de luchthaven kunnen reizen om van daaruit met een trambus naar een lokaal mobipunt in de rand te rijden en daar een e-bike te nemen naar z’n werk. 
 
Voor Antwerpen kijken de onderzoekers eveneens naar het noorden van de stad. Daar worden vandaag al grote park & rides voorbereid in de buurt van Havana, aan de afrit van de A12;  in Merksem, aan de afrit van de E19; en aan de Bosuil. Daarnaast suggereert professor D’Hooghe ook multimodale hubs aan onder meer Luchtbal en Schijnpoort. Concreet zou iemand die vanuit het Waasland naar Antwerpen moet (via de Oosterweelverbinding), eerst kunnen parkeren aan de park & ride-zone aan Luchtbal en van daaruit bijvoorbeeld een e-bike kunnen nemen richting het centrum van Merksem.
 
Professor D’Hooghe stelt zijn bevindingen op donderdag 19 september officieel voor aan beleidsmakers, architecten en projectontwikkelaars op de jaarlijkse tweedaagse vastgoedtop Realty in Knokke-Heist. Die vindt ditmaal plaats op het Albertstrand en in het Grand Casino van Knokke-Heist en duurt tot en met vrijdag 20 september. Op Realty worden de recente inzichten in de vastgoedwereld toegelicht door nationale en internationale topsprekers en is er ruimte voor debatten en netwerking.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om volgend jaar in de omgeving van de rotonde N73 x N715 in Hechtel een Hoppinpunt aan te leggen. Er komen een nieuwe parking voor 90 voertuigen en vernieuwde bushaltes op de Peerderbaan en[…]

11/10/2021 | Limburgwegenwerken
Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Meer artikels