Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mobiliteitsplannen voor de Vlaamse vervoerregio’s

Gerelateerde onderwerpen :

,
Mobiliteitsplannen voor de Vlaamse vervoerregio’s

Het consortium bestaande uit Sweco, The New Drive en Goudappel Coffeng zal, naast de vervoerregio Antwerpen, ook de regionale mobiliteitsplannen voor de Vlaamse Rand, Gent, Limburg, Mechelen en Kortrijk opmaken. Dat gebeurt in opdracht van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. Sweco maakt deel uit van het kernteam dat de procesbegeleiding verzorgt en de strategische visie uitzet.

Op 22 juni 2019 is het decreet basisbereikbaarheid in werking getreden. Met de inrichting van 15 vervoerregio’s  in Vlaanderen, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de Vlaamse gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. 
 
Het consortium maakte eerder al het regionale mobiliteitsplan op voor de complexe vervoerregio Antwerpen. Nu komen daar met de meest omvangrijke en complexe vervoerregio’s van Vlaanderen vijf extra opdrachten bij. Deze complexiteit speelt zowel inhoudelijk als op het vlak van procesvoering. Het ereloon voor deze nieuwe studies bedraagt ongeveer 3,4 miljoen €, zonder btw.
 
Met deze zes vervoerregio’s zal het consortium de toekomstige mobiliteitsvisie voor 155 van de 300 Vlaamse gemeenten mee bepalen met het oog op een betere basisbereikbaarheid. Dat is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitwerking van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het regionale mobiliteitsplan legt de globale en gedeelde mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio en dit voor alle vervoersmodi. 
 
Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en presenteert maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. Co-creatie en participatie zijn belangrijke elementen om de procesmatige aanpak succesvol te laten verlopen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen

Vlaamse regering wil samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen

Het beleidsdomein Mobiliteit kent een sterke samenhang met Omgeving. Zo hangen de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de bouwshift nauw samen met mobiliteit. Om het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijk beleid goed op[…]

Vlaamse regering investeert fors in mobiliteit en openbare werken

Vlaamse regering investeert fors in mobiliteit en openbare werken

Group De Cloedt pioniert met onbemand varen

Group De Cloedt pioniert met onbemand varen

De Lijn haalt elektrische bussen weg uit Gent

De Lijn haalt elektrische bussen weg uit Gent

Meer artikels