Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mobiliteitsplannen voor de Vlaamse vervoerregio’s

Gerelateerde onderwerpen :

,
Mobiliteitsplannen voor de Vlaamse vervoerregio’s

Het consortium bestaande uit Sweco, The New Drive en Goudappel Coffeng zal, naast de vervoerregio Antwerpen, ook de regionale mobiliteitsplannen voor de Vlaamse Rand, Gent, Limburg, Mechelen en Kortrijk opmaken. Dat gebeurt in opdracht van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. Sweco maakt deel uit van het kernteam dat de procesbegeleiding verzorgt en de strategische visie uitzet.

Op 22 juni 2019 is het decreet basisbereikbaarheid in werking getreden. Met de inrichting van 15 vervoerregio’s  in Vlaanderen, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de Vlaamse gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. 
 
Het consortium maakte eerder al het regionale mobiliteitsplan op voor de complexe vervoerregio Antwerpen. Nu komen daar met de meest omvangrijke en complexe vervoerregio’s van Vlaanderen vijf extra opdrachten bij. Deze complexiteit speelt zowel inhoudelijk als op het vlak van procesvoering. Het ereloon voor deze nieuwe studies bedraagt ongeveer 3,4 miljoen €, zonder btw.
 
Met deze zes vervoerregio’s zal het consortium de toekomstige mobiliteitsvisie voor 155 van de 300 Vlaamse gemeenten mee bepalen met het oog op een betere basisbereikbaarheid. Dat is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitwerking van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het regionale mobiliteitsplan legt de globale en gedeelde mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio en dit voor alle vervoersmodi. 
 
Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en presenteert maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. Co-creatie en participatie zijn belangrijke elementen om de procesmatige aanpak succesvol te laten verlopen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

De binnenvaart op de Vlaamse waterwegen kan ondanks de viruscrisis mooie jaarcijfers presenteren voor 2020. Vorig jaar werden ruim 69 miljoen ton goederen vervoerd over de Vlaamse waterwegen. Dat is slechts een kleine daling met 1,65% vergeleken[…]

20/01/2021 | TransportLydia Peeters
Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Meer artikels