Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mobiliteit en Openbare Werken blijft trage betaler

Mobiliteit en Openbare Werken blijft trage betaler

De Vlaamse overheid moest vorig jaar bijna 5 miljoen ' aan verwijlintresten betalen als gevolg van laattijdige betalingen. Van dat bedrag is 79% of bijna 4 miljoen ' afkomstig van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat meldt Vlaams parlementslid Mathias De Clercq (foto), die de nieuwe cijfers bestudeerde en het dossier in het parlement volgt. De volksvertegenwoordiger roept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op om werk te maken van de digitalisering binnen het beleidsdomein zodat meer facturen op tijd kunnen worden betaald.

'Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de verwijlintresten voor MOW in 2015 lager liggen dan in 2014, net zoals de verwijlintresten van de gehele Vlaamse overheid. Het aandeel van MOW in de totale verwijlintresten blijft echter wel erg hoog. Uit een recente toelichting van het Rekenhof in het parlement blijkt dat er nog steeds vermijdbare verwijlintresten zijn bij het departement. Het Rekenhof verwees daarbij naar het feit dat MOW inzake digitalisering nog steeds 'in de achterhoede' zit, ondanks herhaaldelijke aanbevelingen om hier werk van te maken. Vooral het uitblijven van de digitalisering van het betalingsproces blijkt een echt pijnpunt te zijn. Daarvan werk maken, zou nochtans zijn vruchten kunnen afwerpen', verklaart Mathias De Clercq.

Volgens het Vlaamse parlementslid moet versneld werk worden gemaakt van de aanpak van het probleem. 'Het is zeker logisch dat het aandeel van MOW hoger is gezien de vele overheidsopdrachten die gerelateerd zijn aan dit beleidsdomein. De kritiek van het Rekenhof toont echter dat toch nog heel wat verbetering mogelijk is via de optimalisering en de digitalisering van een aantal processen. Daar moet nu alle aandacht naartoe gaan. Dit is immers geen goede besteding van belastinggeld. De overheid moet zich overigens een betrouwbare partner tonen. De tegenpartijen zijn vaak aannemers en kmo's. Laattijdige betalingen kunnen ze in de problemen brengen', vervolgt De Clercq.

'Het is zeker een goede zaak dat de Vlaamse overheid in haar totaliteit minder verwijlintresten moet betalen. Dat lijkt er op te wijzen dat de digitalisering van het betaalproces via het zogenaamde intelligent scannen en de introductie van e-invoicing vruchten begint af te werpen. Tevens voorziet de Beleidsnota van Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom voor 2016 de uitrol van een centraal boekhoudkantoor dat ook moet bijdragen tot een beter betaalgedrag van de Vlaamse overheid. Dat biedt dus perspectief. Hoewel er al inspanningen zijn gebeurd, blijft binnen het beleidsdomein MOW extra aandacht nodig voor de problematiek. Ik hoop dan ook dat minister Weyts hiervoor bijkomende inspanningen zal doen', besluit Mathias De Clercq.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Het coronavirus slaat momenteel weer wild om zich heen en de overheid heeft door capaciteitsproblemen de teststrategie bijgestuurd. Wie een risicocontact heeft gehad of terugkomt uit een rode zone, maar geen ziektesymptomen vertoont, wordt niet[…]

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter