Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen

Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen

Water in en onder het asfalt is een grote vijand van wegen. Hoe spoor je dit water snel en zonder hinder op' Miramap, Grontmij en Deltares testen twee niet-destructieve bodemvochtscanners in een unieke proefbak van ruim 2 bij 2 m met daarin de bovenste meter van een wegconstructie (foto Miramap). De grondwaterstand in de bak kan gecontroleerd worden verhoogd of verlaagd en een regenbui op het asfalt kan worden nagebootst.

Hoge grondwaterstanden en water in of onder de verharding verkorten de levensduur van het asfalt. Dit kost de wegbeheerders jaarlijks tientallen miljoenen. Omdat tot nu toe water in wegen lastig is op te sporen, hebben wegbeheerders behoefte aan een snelle hinderarme methode om vroegtijdig vochtproblemen te signaleren, gevolgen te voorspellen en kosten van maatregelen te bepalen.

De twee scanners meten de grondwaterstand en het regenwater in de verharding. Miramap gebruikt daarvoor een speciaal ontwikkelde bodemvochtscanner op basis van passieve microgolfradiometrie (MIRA). Grontmij gebruikt een grondradar, waarbij radargolven worden uitgezonden en de reflectie wordt geregistreerd. Deltares gebruikt de meetresultaten om de waterhuishouding in de weg te voorspellen, en de invloed daarvan op levensduur en extra onderhoudskosten. De proefbak werd gebouwd door Dibec. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

Stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen zorgen voor onrust

De bouwsector herpakt zich na een moeilijk coronajaar. Uit de meest recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat de orderboeken bij de bouwkmo’s en zelfstandigen weer beter gevuld zijn. Dat is goed nieuws, maar toch is de sector ongerust.[…]

08/05/2021 | BouwmaterialenActueel
Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Recticel start digitaal kenniscentrum over uitdagingen in de bouw

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes