Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen

Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen

Water in en onder het asfalt is een grote vijand van wegen. Hoe spoor je dit water snel en zonder hinder op' Miramap, Grontmij en Deltares testen twee niet-destructieve bodemvochtscanners in een unieke proefbak van ruim 2 bij 2 m met daarin de bovenste meter van een wegconstructie (foto Miramap). De grondwaterstand in de bak kan gecontroleerd worden verhoogd of verlaagd en een regenbui op het asfalt kan worden nagebootst.

Hoge grondwaterstanden en water in of onder de verharding verkorten de levensduur van het asfalt. Dit kost de wegbeheerders jaarlijks tientallen miljoenen. Omdat tot nu toe water in wegen lastig is op te sporen, hebben wegbeheerders behoefte aan een snelle hinderarme methode om vroegtijdig vochtproblemen te signaleren, gevolgen te voorspellen en kosten van maatregelen te bepalen.

De twee scanners meten de grondwaterstand en het regenwater in de verharding. Miramap gebruikt daarvoor een speciaal ontwikkelde bodemvochtscanner op basis van passieve microgolfradiometrie (MIRA). Grontmij gebruikt een grondradar, waarbij radargolven worden uitgezonden en de reflectie wordt geregistreerd. Deltares gebruikt de meetresultaten om de waterhuishouding in de weg te voorspellen, en de invloed daarvan op levensduur en extra onderhoudskosten. De proefbak werd gebouwd door Dibec. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Nieuwe oproep voor ontwerpers in West-Vlaanderen

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Voor deze editie[…]

07/07/2022 | Ontwerp
POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone