Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minister Homans versterkt Vlaamse private huurmarkt

Minister Homans versterkt Vlaamse private huurmarkt

Een private huurmarkt met een evenwicht tussen de rechten en de plichten van zowel huurder als verhuurder: dat is de rode draad doorheen de conceptnota 'Private huur' van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Een eerste doelstelling in de conceptnota is het creëren van een stabiel, duurzaam en evenwichtig wettelijk kader. 'Er moet een evenwicht zijn tussen de rechten en de plichten van zowel de verhuurders als de huurders. Daarnaast moeten de gewenste veranderingen in één beweging worden doorgevoerd zodat de regelgeving niet om de haverklap wijzigt. We willen een stabiel kader creëren voor zowel de huurder als de verhuurder', zegt minister Homans.

De minister legt ook sterk de nadruk op de woonzekerheid. 'Huurovereenkomsten van negen jaar blijven de norm en we moeten daar versterkt op inzetten. Kortlopende contracten moeten wel kunnen als huurder en verhuurder dat overeenkomen. Inzake de huurwaarborg wordt gekeken naar een huurwaarborglening voor de huurder. Hierbij zal Vlaanderen de borg voorschieten die door de huurder zelf aan de verhuurder betaald zal worden zodat het 'stigmatiserende' van o.m. een OCMW-borg verdwijnt. De huurder zal de borgsom vervolgens aan Vlaanderen terugbetalen. Dit is helemaal iets anders dan een centraal huurwaarborgfonds dat voor enorm veel administratieve rompslomp zorgt. Ook voor de verhuurder zullen we kijken of de huidige waarborgregeling voldoende garanties biedt', duidt Homans.

Geconventioneerd huren

Het systeem van geconventioneerd huren, zoals o.m. al in Frankrijk bestaat, zal in Vlaanderen ingevoerd worden. Indien een verhuurder een engagement aangaat over bv. de huurprijs, woonkwaliteit en duur van het contract wordt een financiële steun voorzien voor de verhuurder. De engagementen lopen over een langere periode. 'De doelgroep is hier vooral die groep van huurders die net teveel verdienen voor een sociale woning of om via een sociaal verhuurkantoor te huren. Hier zal ook worden gekeken hoe de private huurmarkt uitgebreid kan worden door het aantrekken van 'grotere spelers' die een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod gaan ontwikkelen. De versnelling die zij kunnen realiseren kan alleen maar ten goede van de huurders komen. Uiteraard zullen ook particuliere verhuurders, die dikwijls een of twee woningen verhuren, op ondersteuning kunnen rekenen.'

Renovatiewerken

Bij (dringende) renovatiewerken die de woonkwaliteit moeten optrekken, zijn de opzeggingsmogelijkheden tot op heden eerder beperkt. 'We zullen bekijken onder welke voorwaarden die mogelijkheden kunnen uitgebreid worden. Hierbij is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen de huurder en de verhuurder. Dit komt uiteindelijk ook de huurder ten goede. Denk maar aan een lagere energiefactuur en andere huurlasten', duidt minister Homans.

Bij lopende overeenkomsten zal een energiecorrectie mogelijk worden. De verhuurder die een woning energiezuinig renoveert, kan de huurprijs beperkt verhogen. 'Door de investering van de verhuurder heeft ook de huurder bepaalde voordelen, bv. een lagere energiefactuur. Een deel van deze winst kan verrekend worden in de huurprijs. Het gaat dus niet om zomaar eender welke renovatiekosten, ze moeten duidelijk een impact op de energiefactuur van de huurder hebben', stelt Liesbeth Homans.

Bij lopende overeenkomsten zal een energiecorrectie mogelijk worden.

Huurherstellingen en de uittredende plaatsbeschrijving zullen ingeschreven worden in de woninghuurwet. Hiermee wil de minister voorkomen (zonder administratieve rompslomp) dat herstellingen en schade tot ellenlange discussies en procedures gaan leiden. Zowel de huurder als de verhuurder zijn hiermee volgens de minister gebaat.

Antidiscriminatiebeleid

Minister Homans wil ook ondersteuning bieden aan de eigenaars en verhuurders via de koepelorganisaties. 'De huurdersbonden worden reeds lang gesubsidieerd. We willen dat voortaan ook voor de verhuurdersverenigingen doen', belooft de minister. Dat zal o.m. gebeuren om een antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen door en samen met de verhuurders en de makelaars. Ze kiest hierbij uitdrukkelijk voor zelfregulering: de sector zelf is het best geplaatst om maatregelen te nemen. Maar ook om de verhuurders, via organisaties als de Verenigde Eigenaars, te wijzen op de woonkwaliteitseisen die er gelden, zoals de dakisolatieverplichting en hr-glas.

Staatshervorming

Midden 2014 werd de woninghuurwet overgeheveld naar Vlaanderen. Die overdracht zorgde ervoor dat Vlaanderen zelf een huurregelgeving kon opstellen met eigen klemtonen. 'Daarom werd de bestaande huurwet eerst grondig geëvalueerd door alle betrokkenen. Nu dit achter de rug is, kunnen we onze Vlaamse huurmarkt nieuw leven inblazen', besluit minister Homans. Met deze conceptnota worden de klemtonen alvast gelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Embuild Vlaanderen en Buildwise lanceren de nieuwe tool ‘Circulair Gebouwd’. Met dat nieuwe digitale instrument kunnen bouwpartners met concrete circulaire ambities hun project op maat realiseren. De vraag naar circulair bouwen[…]

07/12/2022 | Digitaalcirculair bouwen
Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent