Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minimumpensioenen zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld

Minimumpensioenen zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld

Vanaf deze maand zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimale gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 '. Voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 '. Ten slotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 '. Vanaf nu zijn deze bedragen dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden.

'Dit is historisch. Na een jarenlange strijd hebben we eindelijk een volledige gelijkschakeling bereikt van de minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. We hebben in verschillende stappen moeten werken, maar deze onrechtvaardigheid is eindelijk hersteld.

De gelijkschakeling van pensioenen komt bovenop andere maatregelen om het sociaal statuut van de zelfstandige op te waarderen.

Overigens ligt dit miminale pensioenbedrag nog te laag. Daarom hebben we op 20 juli de oprichting gelanceerd van een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen', verklaart minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus (MR).

Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar reeds vier keer gestegen. De gelijkschakeling van pensioenen komt bovenop andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige op te waarderen, meer bepaald:

het overbruggingsrecht: een nieuwe verzekering voor zelfstandigen die om economische redenen hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten: de zelfstandige die een beroep doet op het overbruggingsrecht zal gedurende 12 maanden kunnen rekenen op een schadeloosstelling van 1.168,73 ' per maand;

de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen. De bedoeling hiervan is aan gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen toe te laten om zonder beperking een beroepsactiviteit uit te oefenen als ze 65 jaar zijn of een loopbaan hebben van 45 jaar. Voordien moesten twee voorwaarden samen vervuld zijn: 65 zijn en een loopbaan hebben van 42 jaar;

de kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandigen: voordien stopte de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar voorafgaand aan de datum van het pensioen. Zelfstandigen die na 31 december nog werkten, haalden voor hun pensioenberekening geen voordeel uit deze bijkomende kwartalen. Voortaan telt elk trimester dat na 31 december nog wordt gepresteerd;

maatregelen ten voordele van zelfstandige mantelzorgers: het systeem staat vandaag open voor de zelfstandige die een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid verzorgt of bijstaat. Het wordt uitgebreid naar de zelfstandige die moet zorgen voor een gehandicapt kind van minder dan 25 jaar;

de uitbreiding van het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen met vier weken, met de mogelijkheid dit verlof niet alleen per week op te nemen maar ook voltijds of halftijds, net als de vrijstelling van betaling van sociale zekerheidsbijdragen met behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen