Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minimum spaarrente'

Gerelateerde onderwerpen :

Moet de spaarder beschermd worden tegen de nulrente of een negatieve rente' De discussie is opnieuw opgelaaid naar aanleiding van de plannen van sommige banken om althans institutionele beleggers een positief rendement op hun beleggingen te ontnemen.

Een standpunt kan zijn dat er geen reden is om de spaarder in deze te beschermen. Het is, zo luidt het, op de keper beschouwd doordat hij teveel spaart dat de rente zo laag uitvalt. Het grote sparen overtreft immers de vraag naar financiële middelen voor investeringen, waardoor de prijs van het geld, die beide in evenwicht moet brengen, niet anders kan doen dan dalen. Door die rentedaling wordt precies gepoogd de burger minder te doen sparen, en meer te doen uitgeven of investeren. En nogmaals: de spaarder tegen die rentedaling afschermen betekent dat het monetaire beleid in zijn pogingen om investeringen aan te moedigen, in zijn doeltreffendheid wordt aangetast.

 

{C}

Zeker in Europa is de banksector nog oversized.

{C}

 

Een hypothese daarbij is dan wel dat de rentedaling het sparen inderdaad vermindert. Gemiddeld gesproken is dat in Europa ook zo: als de prijs van het geld nihil is, kost het niets om consumptie of investeringen te vervroegen. Maar er zijn ook wel situaties waarin een rentedaling een averechts effect kan hebben, namelijk wanneer niet het bestedingseffect de overhand heeft, maar wel het inkomenseffect ervan. In mensentaal: wanneer de intrestinkomens worden geconsumeerd zal hun vermindering de consumptie niet versterken, maar integendeel aantasten. Dat is met name het geval bij veel gepensioneerden, die de opbrengst van hun beleggingen nodig hebben om rond te komen. Wanneer die opbrengsten dalen, kunnen zij niet alleen minder uitgeven, maar ook de neiging hebben om hun financieel vermogen te verhogen ' dus meer te sparen ' om de toekomstige intrestenstroom op peil te houden.

 

Dit kan een argument zijn om een, zij het gering, minimaal spaarrendement te blijven garanderen; voor gereglementeerde spaarrekeningen, die de vrijstelling van roerende voorheffing genieten, bedraagt die nu 0,11%. Een ander argument is dat een nul of negatief rendement de aantrekkingskracht van beleggingen zo kan aantasten dat mensen en bedrijven meer cash gaan aanhouden. Dat zou op zich geen welkome ontwikkeling zijn, aangezien het aanhouden van grote kasvoorraden in biljetten stockage- en veiligheidsproblemen oplevert. Voor de banken zou dit ook geen goede zaak zijn. Een deel van de ruim 250 miljard spaardeposito's zou in cash kunnen worden omgezet, waardoor zij een heel stabiele financieringsbron aangetast zouden zien. In dat opzicht mag het verbazend heten dat uitgerekend de banken tegen de minimale rente opkomen. Blijkbaar vrezen zij geen ernstige aantasting van de deposito's. Een riskant uitgangspunt, want de negatieve rente zou een primeur zijn voor de gewone spaarder en dus wel eens geheel onverwachte reacties kunnen uitlokken.

Banken kunnen aan de minimale rente ontsnappen door geen gereglementeerde spaarrekeningen aan te bieden, maar alleen nog producten zonder fiscale vrijstelling. De minister van Financiën laat onderzoeken hoe hij hier een stokje voor kan steken. Het onderwerp ligt dan ook vrij gevoelig. Voor de banken is de vraag overigens of een rendement van 0,11 of pakweg 0,01% een groot verschil maakt. Zij sparen mogelijk wat op hun financieringskosten, maar zelfs bij de huidige rente is het rendabiliteitsbehoud een issue waar andere dingen nodig voor zijn: betere beheersing van de kosten, efficiëntiewinsten, of hogere rente voor de kredieten. Deze laatste wordt soms artificieel laag gehouden door de hevige concurrentie, maar het is in ieders belang dat de krediettarieven de kosten en risico's van banken op een realistische manier weerspiegelen.

De echte uitdaging voor banken is dus niet om aan de minimale rente te ontsnappen, maar hun business structureel rendabel te maken door eigen inspanningen. Zeker in Europa is de banksector nog oversized, en ook in België zijn allicht nog verdere rationaliseringen mogelijk. En zo kunnen de banken de spaarder toch hun minimaal rendement blijven garanderen...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Door de hoge inflatie verwachten twee op de drie Vlaamse steden en gemeenten dat ze zullen moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)[…]

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Meer artikels