Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minder leegstand in sociale woningen

Minder leegstand in sociale woningen

De ‘frictieleegstand’ bij sociale woningen, dat is de periode van leegstand tussen twee verhuringen, is vorig jaar gedaald. De cijfers geven het aantal leegstaande sociale woningen weer die eigendom zijn van of beheerd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij.

Elk type van leegstand is inbegrepen. Een woning wordt als structureel leegstaand beschouwd wanneer ze gedurende minimum zes maanden leegstaat als gevolg van de geplande uitvoering van een renovatie- of bouwproject. Het is de sociale huisvestingmaatschappij die per woning aangeeft of de leegstand structureel is of niet.

De structurele leegstand steeg het afgelopen jaar, maar dit heeft alles te maken met het feit dat er sterk werd geïnvesteerd in de bouw en renovatie van sociale woningen. Sinds 2014 werd alleen al voor de renovatie van bestaande sociale woningen een bedrag geïnvesteerd van 475 miljoen €, goed voor de renovatie van bijna 15.000 woningen.

“Deze investeringen zijn nodig omdat een groot deel van het woonpatrimonium niet meer voldoet aan de huidige woonvereisten, niet in het minst inzake energie. We kunnen niet renoveren zonder de woningen eerst vrij te maken. Doordat de sociale huisvestingsmaatschappijen de huurders in hun patrimonium moeten herhuisvesten, gebeurt dit gefaseerd en met leegstand tot gevolg”, aldus Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans.

Opmerkelijk is dat voor het eerst sinds jaren een daling te zien is voor wat de frictieleegstand betreft. Die daalde in één jaar tijd van 4.465 naar 3.950 woningen, terwijl het aantal sociale woningen steeg.

“In plaats van kandidaat-huurders afzonderlijk aan te schrijven wanneer een sociale woning vrijkomt, te wachten op een antwoord, een herinnering te sturen en een individuele bezichtiging van de woning te organiseren, worden nu bijvoorbeeld gezamenlijke kijkdagen georganiseerd waardoor sneller een nieuwe huurder gevonden wordt”, besluit de minister.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard uit Oostende plant een diepgaande renovatie van de Mimosawijk in haar thuisstad en zoekt hiervoor een ambiteus ontwerpteam. Om binnen de openbare procedure met beperkte offerteaanvraag toch[…]

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Meer artikels