Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minder gevaarlijke stoffen in vloerbekleding

Minder gevaarlijke stoffen in vloerbekleding

De federale overheidsdienst (fod) Volksgezondheid herinnert aan de nieuwe wetgeving die van kracht is sinds 1 januari en limietwaardes oplegt voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht. De wetgeving geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen - van vast tapijt over kunststof tot parket en gietvloeren - en de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt. De maximumwaarden zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend.

Na Duitsland en Frankrijk is België het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt. België plaatst zich inzake binnenlucht dus op hetzelfde niveau als zijn buurlanden en onderzoekt tevens de mogelijkheden om maximumwaarden op te leggen voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers.

Ongezond

Mensen brengen gemiddeld 85% van hun tijd binnenshuis door: op school, thuis of op het werk. De lucht binnenshuis is dikwijls van slechtere kwaliteit dan de buitenlucht. Mogelijke vervuilingsbronnen zijn schimmels, de buitenlucht, schoonmaakmiddelen en dus ook stoffen die vrijkomen uit meubels, en bouwproducten, waaronder vloerbekleding. Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot irritatie van neus en ogen en tot concentratieverlies en vermoeidheid. Bepaalde stoffen geven ook aanleiding tot ademhalingsproblemen en allergische reacties en andere zijn mogelijks kankerverwekkend.

Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken zijn de meest kwetsbare groep. De vastgelegde limietwaarden houden met hen rekening. Een efficiënte remedie tegen slechte binnenlucht is ventilatie. Ook preventie is belangrijk. De nieuwe wet garandeert een basisgezondheidsniveau voor alle vloerbekledingsmaterialen en beschermt de zwaksten in onze samenleving. Gebruikers zoals huurders, kinderen in kinderdagverblijven en ouderen in rusthuizen hebben niet altijd inspraak in de keuze van bouwmaterialen.

Op de stand van de fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op Batibouw krijg je informatie over verschillende milieu- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen zoals de nieuwe etikettering op huishoudproducten, het EU Ecolabel en de website www.energievreters.be. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten