Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minder bouwvergunningen in eerste kwartaal 2019

Gerelateerde onderwerpen :

Minder bouwvergunningen in eerste kwartaal 2019

© ©fabstyle - stock.adobe.com

Het Belgische statistiekbureau publiceerde zopas de recentste cijfers over bouwvergunningen tot april 2019. Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 19,8% afgenomen tot 9.059 gebouwen, vergeleken met dezelfde periode in 2018.

De afname is het sterkst in het Vlaamse Gewest, waar ze 24% bedroeg.  In het Waalse Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3% lager en in het Brusselse Gewest was er een daling van 23,1%.

Voor de recentst beschikbare maand april 2019 werden bouwvergunningen uitgereikt voor 2.432 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover maart 2019 is dat een afname met 2,3%.  In het Vlaamse Gewest bedroeg de afname 1,2%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een daling in het Waalse Gewest van 5,3%.  In het Brusselse Gewest werd een afname genoteerd van 17,6% ten opzichte van de maand voordien.

Evolutie langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf 2003 worden meer nieuwe flats vergund dan eengezinswoningen.  In de periode 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de jongste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

De cijfers zijn te vinden op de website van Statbel:
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

De voorbije jaren werd zowel op Europees als op nationaal niveau het reglementaire kader voor de aanpak van sociale dumping en sociale fraude substantieel versterkt. Ook het operationele kader werd uitgebreid en de organisatie ervan[…]

05/10/2020 | SociaalSocio-Economie
Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Meer artikels