Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Minder aanvragen voor sloop- en herbouwpremie

Het aantal aanvragen voor de sloop- en heropbouwpremie is tussen 2019 en 2020 gedaald met 37%. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vormt dit nog geen reden tot ongerustheid, maar dient dringend werk te worden gemaakt van de promotie van de nieuwe en versterkte stimuli.
Behalve de verminderde bouwactiviteit in 2020, lijken eveneens de aangekondigde veralgemeende btw-verlaging voor sloop- en heropbouw en de recentelijk verhoogde sloop- en heropbouwpremie aan de basis te liggen.
 
Heel wat kandidaat-bouwers lijken een afwachtende houding te hebben aangenomen om uit te maken of ze al dan niet in aanmerking kunnen komen voor dit veralgemeende lagere btw-tarief van 6% of om te kunnen rekenen op de verhoogde premie. Men kan immers maar voor één van beide in aanmerking komen en de cumul is niet mogelijk.
 
Nu de nodige duidelijkheid er is, ligt het binnen de verwachtingen dat het aantal sloop- en heropbouwprojecten dit jaar opnieuw aantrekt. Zowel het verlaagde btw-tarief als de verhoogde premie zijn belangrijke relancemaatregelen om de bouwactiviteit in ons land aan te moedigen. Bovendien leiden deze ondersteunende maatregelen tot een duurzaam en energiezuinig woningpatrimonium. 
 
In 2021 en 2022 gaat ook buiten de 32 Belgische centrumsteden het btw-tarief bij sloop- en heropbouw van 21 naar 6 %. Maar buiten de 32 centrumsteden geldt die veralgemening enkel voor woningen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m².
 
Voorts moet het gaan om de eigen en enige woning van de eigenaar(s) gedurende een periode van vijf jaar. Bovendien geldt het niet alleen voor wie zelf afbreekt en herbouwt maar ook voor wie een huis of appartement koopt dat gebouwd werd na afbraak van een oud gebouw. Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.
 
Wie in Vlaanderen niet in aanmerking komt voor dit lagere btw-tarief – bijvoorbeeld vanwege de grootte van de woning – kan sinds 1 januari 2021 een beroep doen op de verhoogde sloop- en heropbouwpremie van 10.000 €. Vorig jaar bedroeg die nog 7.500 €.
Daarnaast werden onlangs de aanvraagmodaliteiten aangepast om het makkelijker te maken deze premie aan te vragen. Voorheen was het nog zo dat de premie moest aangevraagd worden drie maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 
Dat leidde tot een bijkomende administratieve last, omdat de premie diende aangevraagd te worden vooraleer een aannemer en bouwheer de zekerheid hadden over de werkelijke uitvoering van de werken. Op vraag van de VCB houden de aangepaste modaliteiten nu in dat de premie aangevraagd kan worden binnen de drie maanden na de toekenning van de omgevingsvergunning.
 
“Beide complementaire maatregelen bieden kandidaat-bouwers en -verbouwers de komende twee jaar een extra financiële injectie om hun project te kunnen starten. Het is echter belangrijk om deze stimuli beter te promoten. Daar willen we samen met de Vlaamse overheid werk van maken”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Zoals verwacht laat de schaarste op de markt van de studentkamers zich nu ook voelen op de gemiddelde huurprijzen. De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro. Dat blijkt uit een[…]

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Meer artikels