Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

(c) North Sea Port

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame energieindustrieën en als brandstof voor schepen en treinen. Het gaat om een project van wereldklasse dat de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld zal omvatten.

 

North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-CCU-Hub programma, en is meteen goed voor een investering van 140 miljoen €. Het North-CCU-Hub programma wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port.
 
Zopas ondertekenden de tien private en publieke partners de formele samenwerkingsverbintenis voor het North-C-Methanol project. De private partners zullen samen met PMV een groot deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun.

Bouw demofabrieken

North-C-Methanol plant de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van Engie. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof.
 
“Dat is een logische keuze. We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen”, zegt Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van Engie.
 
De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en treinen.
 
“We zijn enthousiast om het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie”, verklaart David Cassidy, CEO van Proman.

Circulair pronkstuk

North-C-Methanol is een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea Port wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf.
 
Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver doorgedreven industriële én circulaire integratie. Uiteraard gaat dit geheel gepaard met de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.
 
“Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame innovatie. Met onze havens en hun industrie zijn we ideaal gepositioneerd om te investeren in een circulaire en duurzame industrie. Het zorgt voor een duurzame groei en nieuwe jobs en met dit type projecten maken we een sprong voorwaarts naar een veerkrachtig Vlaanderen. Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland”, vertelt Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits.

Groene economie

Het Gentse deel van North Sea Port is de uitgelezen locatie. Er is veel industriële CO2 -uitstoot die opgevangen kan worden, een hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers van groene methanol
 
“Met deze samenwerking verstevigen we onze positie op het vlak van de circulaire economie die we reeds hebben in de haven. Daarnaast beschikken we ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, de binnenvaart, het spoor en de weg”, zegt CEO Daan Schalck van North Sea Port.
 
Daarnaast vind je binnen de North-CCU-Hub een sterke kenniscluster rond chemische (bio)technologie. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen helpen mee om het project te faciliteren. PMV ondersteunt het financiële luik.

Impact op wereldniveau

Naast de ver doorgedreven integratie van de verschillende processen en tussen diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek omwille van zijn schaalgrootte en zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal liefst zes keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.
North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. Daarnaast komt er een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, Capture en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.
 
In mei 2016 ondertekenden stad Gent, Universiteit Gent, North Sea Port, Provincie & POM Oost-Vlaanderen & CleanTech Flanders de engagementsverklaring CleanTech Cluster Regio Gent. Daarmee willen ze tegen 2030 innovatieve antwoorden hebben op uitdagingen op het vlak van energie, materialen en water. Het is een missie die past in de ‘European Green Deal’, het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
 
Daarom werden onder impuls van de stad Gent, Ugent en Capture verschillende partners samengebracht binnen het consortium North-CCU-Hub. North-CCU-Hub heeft als doel om nieuwe waardeketens te bouwen met CO2 als grondstof binnen een biogebaseerde economie. North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-CCU-Hub programma.
 
North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, geformaliseerd in 2019 toen twintig private en publieke partners zich met een intentieverklaring achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) schaarden.
 
Het partnerschap omvat spelers uit diverse sectoren: staal (ArcelorMittal), energie (Engie, Terranova Solar), nieuwe grondstoffen (Renewi), chemie (Cargill, Eastman, Oleon, AlcoBioFuel), logistiek (Fluxys, Oiltanking) en transport (Anglo Belgian Corporation). Lokale en regionale overheden (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen) en havenbedrijf North Sea Port ondersteunen het geheel samen met kennis- en innovatiepartners (UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, Capture, Catalisti en Flux50) en investeringspartner PMV.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189[…]

20/09/2021 | ProjectenElektriciteit
Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Renteloos renovatiekrediet voor gebouwen met studentenkamers

Renteloos renovatiekrediet voor gebouwen met studentenkamers

Meer artikels