Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mijn grond is goud waard

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mijn grond is goud waard

In het boek ‘Mijn grond is goud waard’ legt Joris Ockier in heldere, niet-juridische taal uit hoe een projectontwikkelaar grond evalueert, waarom een A-ligging toch niet steeds goud waard is en een C-ligging best een sterk project kan voortbrengen. Joris Ockier vervulde verschillende communicatiejobs in binnen- en buitenland en was CEO van een ontwikkelingsbedrijf. In 2014 stapte hij als zelfstandig ondernemer mee in Between Brix, een gespecialiseerd nichebedrijf in de verkoop van projectgronden.

Dit is een boek voor de grondeigenaar die wil verkopen. Maar grond verkopen gebeurt vandaag in woelige tijden van onzekere ruimtelijke ordening, waar de ‘betonstop’ nog voor die er echt was, al vervangen wordt door een ‘bouwshift’. Als je verkoopt aan een projectontwikkelaar denk je aan de zeer goede ligging en de grote oppervlakte van je grond. Je projectontwikkelaar doet dat ook, maar hij denkt evenzeer aan de sanering, de archeologie, de infrastructuur, de verordeningen en de planbatenheffing.

Dat kan al een ander beeld schetsen, of ook niet. In dit boek schetst de auteur het kader waarin een grondverkoper zich begeeft. Een ontwikkelingsgrond verschilt fundamenteel van ander vastgoed. Een appartement, een woning of een loods zijn zichtbare en tastbare producten die je met het blote oog naar waarde kan schatten; pro-jectgrond is echter een nog niet zichtbaar potentieel. Daardoor vergt de verkoop van dit soort eigendom een andere aanpak.De insteek van deze uitgave is de klassieke, kleine tot middelgrote ontwikkeling. Dat start bij de opsplitsing van een perceel tot twee halfopen bebouwingen tot ontwikkelingen van pakweg een hectare, voor zeer diverse eindproducten. Wie voorbij deze grootteorde gaat, komt in het andere echelon terecht van stadsontwikkeling. Dat worden complexe projecten met andere overlegstructuren, andere instanties en andere termijnen. Het is de wereld van brownfields, publiek-private samenwerkingen en grote inbreidingsprojecten. Die worden in deze uitgave buiten beschouwing gelaten.

Een belangrijke vraag is hoe je de grond die je wil verkopen naar de markt brengt. Kan je zelf ontwikkelen of zoek je naar de meestbiedende projectontwikkelaar? En hoe weet je dan of je een correcte prijs krijgt? Voor het antwoord op deze en vele andere vragen is deze uitgave gemaakt. Het is een boek over projectontwikkeling maar niet bestemd voor de projectontwikkelaar want die kent de materie al. De doelgroep van dit boek is de kleine of grotere grondeigenaar die zijn stuk grond een nieuw gezicht wil geven.Een projectontwikkelaar maakt haarfijne calculaties, brengt de risico’s in kaart en zal de aankoop van een stuk grond goed voorbereiden. Hoe weet je als grondeigenaar met welke factoren een projectontwikkelaar rekening houdt? Hoe ontdek je wat gebruikelijk is en wat niet? Kennis van de wetmatigheden van projectontwikkeling zal je wapenen om het beste bod voor je grond te krijgen, maar biedt ook inzicht in de reële beperkingen en aanzienlijke kosten en risico’s die de kopers van je grond zullen ervaren. Projectontwikkeling is immers rationeel. Het zijn ondernemers die kopen.

“De sterke prijsstijging van bouwgronden is voornamelijk een gevolg van schaarste. Dat is vooral zo in Vlaanderen, dat dichter bevolkt is waardoor de beschikbare ruimte om op te bouwen relatief beperkt is. Volgens het Federaal Planbureau komen er in België tussen 2018 en 2040 ongeveer 584.000 huishoudens bij, een stijging met 12%. Die huisvesten zal binnen de context van de betonstop niet eenvoudig zijn.Als we de bebouwing van nog beschikbare open ruimte om ecologische redenen een halt willen toeroepen, moeten de bouwvoorschriften elders worden versoepeld, zodat ‘dichter’ kan worden gebouwd”, schrijft Johan Van Gompel, senior economist van de KBC Group in het voorwoord van het boek.

“Het gaat dan onder meer om het toestaan van meer bouwlagen, oudere panden vlotter een andere functie geven of woningen gemakkelijker kunnen opsplitsen.Zorgen voor voldoende verdichtingsmogelijkheden is erg belangrijk. Indien we daar niet in slagen, ontstaat het risico dat onvoldoende aan de bijkomende behoefte van huisvesting kan worden voldaan en bouwgronden nog veel duurder worden. Enkel het meer efficiënt aanwenden van de schaarse ruimte kan de maatschappelijke, financieel-economische én ecologische uitdagingen inzake wonen met elkaar verzoenen”, besluit Johan Van Gompel.

Mijn grond is goud waard
Gronden en panden verkopen in tijden van bouwshift
Auteur: Joris Ockier
Aantal pagina's: 152
Afmetingen: 22 x 15 cm
Eerste druk: 25 oktober 2019
Uitgever: LannooCampus
EAN 9789401463676
Prijs: 29,99 €

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Participatiegolven: dialogen over ruimte, planning en ontwerp

Participatiegolven: dialogen over ruimte, planning en ontwerp

In de nasleep van 1968 werd ‘participatie’ een sleutelwoord in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien zijn de processen van medezeggenschap, inspraak en coproductie min of meer[…]

25 tips om diefstal in de bouw te vermijden

25 tips om diefstal in de bouw te vermijden

Oproep voor projecten Architectuurboek Vlaanderen

Oproep voor projecten Architectuurboek Vlaanderen

Confederatie Bouw Limburg publiceert boek over Lean bouwen

Confederatie Bouw Limburg publiceert boek over Lean bouwen

Meer artikels