Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Metamorfose voor Esplanadeplein in Aalst

Gerelateerde onderwerpen :

Metamorfose voor Esplanadeplein in Aalst

De landschapsarchitecten van het Antwerpse studiebureau Omgeving hebben op basis van een wedstrijdontwerp de opdracht gewonnen om het Esplanadeplein in Aalst in een nieuw (groen) kleedje te stoppen.

“Het gekozen ontwerp zorgt voor een mooie poort voor wie ons handelscentrum langs de Dendermondsesteenweg-Zeshoek wil binnenkomen. Een luifel in de vorm van een boemerang vormt een architecturale blikvanger en trekt de aandacht van de bezoeker naar het winkelcentrum. Uit de participatiemomenten werd duidelijk dat bij het nieuwe Esplanadeplein de nadruk op vergroening moest liggen. Het idee van studiebureau Omgeving vertrekt vanuit een groen tapijt waaruit de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbindingen en gebruiksruimtes worden gesneden. Wat over blijft, is maximaal groen. In het najaar gaat de stad samen met de buurt en alle betrokken partijen aan de slag om het ontwerp voort af te stemmen op de verwachtingen van de bewoners”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt.

Door het ondergronds brengen van de parkeerplaatsen die zich nu op het plein bevinden ontstaat een nieuwe publieke ruimte, met veel groen en speelgelegenheid en terrassen. “De ruimte die vandaag ingenomen wordt door auto’s wordt teruggegeven aan de bewoners en bezoekers van de stad”, vervolgt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen.

Levendige stad

“Een levendige stad heeft nood aan publieke ruimte waar men elkaar kan ontmoeten, een rustpauze nemen, de kinderen kan laten spelen, even kan verpozen, een evenement kan organiseren,… Een plein waar auto’s op geparkeerd staan biedt die mogelijkheid niet. Het ondergronds brengen van de geparkeerde wagens zal de woonkwaliteit voor de omwonenden verbeteren.”

De ondergrondse parking zal eveneens dienst doen als buurtparking, waardoor de geparkeerde auto’s in de omliggende straten uit het straatbeeld verdwijnen en er ruimte komt voor meer bomen, groen, banken en fietspaden. Na de bouw van de ondergrondse parking zullen deze straten worden heraangelegd. Ze zullen fietsvriendelijker, veiliger en groener worden, wat de ganse buurt ten goede komt en het wonen een heel stuk aangenamer zal maken.

Slim verdichten

“De Esplanadeparking wordt via de Nieuwe Tragelweg onmiddellijk ontsloten vanaf de ring. De parking leent zich hierdoor uitstekend voor complementair gebruik: overdag voor bezoekers van het stadscentrum en ‘s avonds voor wagens van buurtbewoners. Dit is een mooi voorbeeld van het principe ‘slim verdichten’ waarbij we zoeken naar ruimtewinsten door flexibel en complementair gebruik van openbare ruimte. Bovendien voorziet het ontwerp ook voldoende ruimte voor 200 fietsen. Na de bouw van de ondergrondse parking zullen ook de omliggende straten worden heraangelegd, zodat ze fietsvriendelijker en groener worden”, pikt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer in.

In Aalst was er een groot tekort aan publieke ruimte die inzetbaar is voor grotere evenementen. Sinds de heraanleg van het Werfplein, het Statieplein, het Vredeplein en het Kannunik Collinetplein is deze leemte opgevuld, getuige de vele evenementen die er georganiseerd worden, zoals Cirk!, de Autoluwe Zondag, het Food Truck Festival, Perron XX, enz.

Evenementen

“Een stad als Aalst heeft ruimte nodig voor dit soort van evenementen. Het vergroot de levendigheid en gezelligheid in het stadscentrum. We besteden ook bijzondere aandacht aan klimaatneutraliteit, leeftijdsvriendelijkheid (Aiging in Plance-project en kindvriendelijke openbare ruimte), het STOP-principe,… Vanuit de verschillende beleidsdomeinen en sectoren worden voorwaarden opgelegd waardoor het ontwerp van de publieke ruimte verrijkt en verduurzaamt”, besluit Ann Van de Steen.

De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck schreef een gunstig advies voor de bouw van de parking en zal betrokken blijven bij de verdere uitrol van het project.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

De burgemeesters van Brussel en Elsene hebben de architectenbureaus B-architecten en OSAR aangesteld voor de bouw van het gebouw van De Ligne. De kosten van het hele project worden begroot op 152 miljoen €, waarvan iets meer dan 33 miljoen[…]

19/10/2021 | BrusselProjecten
Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Meer artikels