Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Merksem pakt Catershoflaan aan

Merksem pakt Catershoflaan aan

In het Gemeentepark van Merksem wordt de oude vogelkooi vervangen door een modern exemplaar.

De Merksemse districtsraad (stad Antwerpen) keurde onlangs de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Het grootste project, met een budget van liefst 2,85 miljoen €, wordt de heraanleg van de volledige Catershoflaan, van het Kroonplein tot de Lange Bremstraat. Het district wil de bewoners van deze straat graag betrekken bij het uittekenen van de plannen voor de heraanleg en start daarom een participatietraject.

Het district Merksem legt deze legislatuur de nadruk op investeringen. Het investeringsbudget bedraagt in totaal over de zes jaar 14.589.500 €. Het district investeert in zijn straten en pleinen met aandacht voor (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en comfort voor alle weggebruikers. Waar de riolering aan vernieuwing toe is, wordt meteen de volledige heraanleg van de straat voorzien. Verkeersveilige maatregelen worden gefaseerd ingepland met specifieke aandacht voor schoolomgevingen. Voorts worden op enkele locaties extra fietsstallingen geplaatst.

Wegenwerken

Behalve de Catershoflaan wil het district deze legislatuur ook nog de Trammezandlei, de Doelhofstraat, de Akkerbouwstraat, de Carrettestraat, de Gasthuishoevestraat en de Rustoordstraat aanpakken.

Masterplan Dokske

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de buurt 't Dokske. De visie voor de ontwikkeling van deze omgeving wordt in een geïntegreerd masterplan gegoten. Daarin staan kansen en keuzes om de buurt op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak kwaliteitsvol te laten groeien.

Merksem zet in op het behoud en onderhoud van het bestaande groen in zijn openbaar domein en parken. Het district wil verder vergroenen. Zo wordt het van de gemeente Schoten gekochte gedeelte van het Bouckenborghpark opgeruimd en ingericht. De Ryenlanddreef krijgt groene accenten waardoor de parken van het Groen Hart van Merksem worden verbonden met recreatiedomein Distelhoek. In het Gemeentepark wordt de oude vogelkooi vervangen door een modern exemplaar. Door de volledige heraanleg van de Gaston Berghmansdreef wordt de toegang tot het Bouckenborghpark opnieuw een aangename plek om te vertoeven. 

Skatepark

Speel- en sportterreinen in Merksem worden vernieuwd volgens ouderdom. In deze legislatuur staan de speeltuinen van Wijngaardberg, Winterling, Kastanjeboomplein, Hof ter Heyde en Speelpleinstraat op de planning. Jongeren kunnen uitkijken naar een nieuw skatepark in het Roosendaelpark en een multifunctionele infrastructuur voor urban sports in het Fort.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

In een nieuw rapport beschouwt het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.[…]

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

N42 wordt veilige verbindingsweg

N42 wordt veilige verbindingsweg

Meer artikels