Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publireportage

Meldplicht voor werken vlakbij hoogspanningsinfrastructuur

Gerelateerde onderwerpen :

Meldplicht voor werken vlakbij hoogspanningsinfrastructuur

Elia start een sensibiliseringscampagne voor al wie werken uitvoert in de nabijheid van haar elektriciteitsinfrastructuur. De beheerder van het Belgische midden- en hoogspanningsnet stelt vast dat vooral de kleinere aannemers niet altijd op de hoogte zijn over de meldplicht voor werken nabij haar installaties. Nochtans hebben ze er alle belang bij om de werken in veilige omstandigheden uit te voeren.

De AREI-wetgeving is heel duidelijk.

Alle werken in de buurt van hoogspanningsinstallaties zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de netbeheerder die de aanvrager inlicht over de risico’s én de voorgestelde veiligheidsmaatregelen.

Die wetgeving is goed gekend bij grotere bouwfirma’s maar minder bij de kleinere aannemers die bijvoorbeeld dak- en kraanwerken uitvoeren”, zegt Danny Vanderhaeghen, Asset Support Manager bij Elia. “Het aantal incidenten is de voorbije 2 jaar spijtig genoeg zowat verdubbeld; de gevolgen zijn gelukkig meestal beperkt tot materiële schade”.

Misverstanden

Over hoogspanningslijnen bestaan een aantal misvattingen. Zo zijn de lijnen niet geïsoleerd. Wie de veiligheidszone binnendringt, kan een elektrische overslag of vlamboog veroorzaken.

De positie van de kabels wordt bovendien beïnvloed door de weersomstandigheden of de belasting op het net. Daardoor moeten aannemers rekening houden met zijdelingse bewegingen of kabels die plots enkele meters lager hangen. In het advies dat Elia geeft, wordt steeds rekening gehouden met extreme omstandigheden. In sommige gevallen  sturen we een expert ter plaatse om de meest geschikte werkmethode te bepalen”, weet Vanderhaeghen.

Respecteer altijd de veiligheidsperimeter! Wie té dicht komt, loopt gevaar zelfs al is er geen direct contact.

Aanvraagprocedure

Elia krijgt jaarlijks ca. 80.000 werfmeldingen. Die komen binnen langs diverse kanalen: via de KLIM-KLIP portaalsite, via de bevoegde overheden in het kader van de vergunningsprocedures of door rechtstreeks contact op te nemen met het contactcenter van Elia .

Op basis van de werfzone en de omschrijving van de werken, maken de medewerkers van het contactcenter een inschatting van de impact op onze infrastructuur”, verduidelijkt Danny Vanderhaeghen. “Ons advies varieert van algemene richtlijnen tot heel specifieke veiligheidsinstructies”.

“We hebben ook patrouilles op het terrein. Als onze medewerkers risicovolle werken vaststellen waarbij de instructies niet gevolgd worden of waarbij de werken niet gemeld werden, leggen ze desnoods de werf stil via een deurwaarder”.

Als je té dicht bij een hoogspanningsinstallatie komt, slaat de elektriciteit over en ontstaat een zogenaamde vlamboog. Hoe hoger de spanning, hoe ernstiger de eventuele schade en verwondingen.

 

Te respecteren perimeter

Schat de afstond nooit zelf! Het contact center van Elia weet welke veiligheidsperimeter je moet respecteren.

 

Elia’s contactcentra

Onze contactcentra zorgen voor een gericht advies zodat uw werken in alle veiligheid uitgevoerd worden!

Voor aanvragen in Vlaanderen:

T. +32(0)3 640 08 08

contactcenternoord@elia.be

 

Voor aanvragen in Wallonië & Brussel:

T. +32(0)81 23 77 00

contactcentersud@elia.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

In bouw-, facility management-, onderhouds- of servicebedrijven zijn personeel en materieel mobiel. Om de productiviteit te volgen of kosten te beheersen, is een grote rol weggelegd voor digitale technologie. Door gespecialiseerde digitale[…]

26/04/2021 | Digitaal
RENIKA is een betonproducent met specialisatie in de recyclage van gronden, puin- en bouwmaterialen

Publireportage

RENIKA is een betonproducent met specialisatie in de recyclage van gronden, puin- en bouwmaterialen

Deschacht bedenkt ingenieuze oplossing voor Turnhoutse werf

Publireportage

Deschacht bedenkt ingenieuze oplossing voor Turnhoutse werf

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Publireportage

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Meer artikels