Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Megacontracten voor Oosterweel definitief gegund

Megacontracten voor Oosterweel definitief gegund

Overzichtskaart: Lantis

Nadat eind vorig jaar de omgevingsvergunning werd afgeleverd, heeft bouwheer Lantis nu ook de laatste contracten van het megaproject Oosterweel in Antwerpen gegund. Naar Belgische normen gemeten is dat bijzonder snel verlopen. Het voorbije half jaar heeft Lantis aanbestedingen toegewezen ter waarde van 4 miljard €. Dat is het leeuwendeel van de Oosterweelwerken die worden geraamd op 4,3 miljard €. De aanbestedingen worden verdeeld tussen de consortia die worden gevormd door de grootste aannemers van ons land en hun onderaannemers.

 

Het consortium Roco heeft het grootste contract (deel 3B) toegewezen gekregen, een opdracht die goed is voor liefst 2,3 miljard €. Dit deelproject omvat de bouw van de Kanaaltunnels en de overkapping van de noordelijke ring op Rechteroever. In het consortium Roco zitten de bouwgroepen DEME, BAM Contractors, Besix, Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki, Van Laere en Van Wellen. Roco was de enige overgebleven kandidaat voor deze aanbesteding.
 
De eerste vier aannemingsbedrijven (DEME, Besix, BAM Contractors en Jan De Nul) haalden met de aannemerscombinatie COTU vorig jaar ook al het contract voor de ruwbouw van de Scheldetunnel binnen, een project van 570 miljoen €. Engie Fabricom neemt zowel het ontwerp als de realisatie en het onderhoud van alle installaties, zoals verlichting, ventilatie, communicatie en brandbeveiliging, voor zijn rekening. Het bedrijf doet daarvoor een beroep op de expertise en ondersteuning van andere Engie-filialen (Tractebel, Axima en Cofely) en andere partners.
 
De tunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en is essentieel om de ring van Antwerpen aan de noordkant te sluiten en de ruim 50 jaar oude Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel die ook al 30 jaar dienst doet, te ontlasten. De Scheldetunnel is het tweede van de vijf onderdelen van de Oosterweelverbinding. Volgens de planning moet de nieuwe tunnel tegen 2026 volledig aangesloten zijn op de Oosterweelverbinding.
 
Het consortium Rinkoniên (gevormd door Stadsbader, Artes, Mobilis en CIT Blaton) kreeg het onderdeel 3A toegewezen, dat is de aanleg van het Oosterweelknooppunt (een project van een half miljard €) en  de bouw van de Royerssluis, goed voor 200 miljoen €. Rinkoniên haalde in 2018 tevens het contract binnen voor de werken op Linkeroever, goed voor 400 miljoen €. Het consortium is al twee jaar actief op Oosterweel.
 
De gunning van de Oosterweelcontracten is een flinke opsteker voor de bouwsector die door de viruscrisis de orderboekjes ziet leeglopen. Overheidsopdrachten zijn dan zeer welkom. Bovendien zijn enorme projecten zoals Oosterweel in ons land zeldzaam. De crisis treft niet alleen kleinere aannemers, ook de grote bouwbedrijven zien veel minder toekomstige bouwopdrachten in hun richting komen.
 
Het feit dat hun orderboekje dankzij de Oosterweelprojecten voor de komende jaren is veiliggesteld, betekent voor de meeste bouwbedrijven in deze tijden ongetwijfeld een opluchting. Vrijwel alle ondernemingen in de winnende consortia zijn Belgisch ofwel Belgische vestigingen van buitenlandse bedrijven die al lang aanwezig zijn op onze markt. Een minpuntje is wel dat het nog zeker een jaar zal duren vooraleer kan worden begonnen met de bouw van het Oosterweelknooppunt. De start van de bouwwerken voor de Kanaaltunnels kan zelfs nog anderhalf jaar duren.
 
Oosterweel wordt de komende jaren één van de grootste werven van Europa. Het uitvoeren van een dergelijk complex megaproject is niet zonder risico voor de aannemers. Zo heeft de Koninklijke BAM Groep al beslist zijn aandeel in het Roco-consortium flink af te bouwen nadat het de voorbije jaren slechte ervaringen had met grootschalige projecten. Contractueel is het bedrijf verplicht om nog in beperkte mate, al is het maar symbolisch, te blijven deelnemen aan het project, maar het aandeel van BAM zal dus door een ander bedrijf moeten worden overgenomen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is: er zijn niet zoveel ondernemingen die daarvoor voldoende middelen en personeel beschikbaar hebben. De meeste bouwbedrijven die dat kunnen zitten al in het consortium en zullen in hun firma zelf al flink moeten zoeken naar voldoende mensen om hun eigen verplichtingen te kunnen nakomen.
 
De verliezende kandidaten kunnen nog tot 14 januari beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, al wordt die kans niet erg groot geacht. In het slechtste geval kan dat nog wat vertraging opleveren, maar in principe staat niets meer de uitvoering van de werken in de weg. Recent werden de regels om in beroep te gaan strenger gemaakt, maar die zijn nog niet van toepassing op het Oosterweelproject.
 
Het voorbereidingstraject van de Oosterweelverbinding begon ruim vijftien jaar geleden. De Oosterweelwerken zijn gestart in 2018 met de herinrichting van de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht. Het megaproject zal in principe in 2030 klaar zijn. Oosterweel zal in de nabije toekomst uitgroeien tot één van de grootste bouwwerven in Europa.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

De plannen voor de heraanleg van de Schuttershofstraat, de bekende Antwerpse winkelstraat, zijn goedgekeurd. Ze wordt omgevormd tot een winkelerf, zodat voetgangers de volledige breedte kunnen benutten. District Antwerpen wil in het voorjaar van[…]

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Meer artikels