Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Gerelateerde onderwerpen :

,
Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Ondanks de stijgende loonkosten door de automatische indexering maken bijna acht op de tien bedrijven extra budget vrij om sollicitanten een hoger brutoloon dan normaal aan te bieden omwille van de nijpende arbeidskrapte. Sommigen voorzien zelfs marge om een hoger loon te betalen aan nieuwe werknemers dan aan het huidige personeel dat dezelfde functie uitoefent. Bijna de helft van de bedrijven is ook bereid om extra voordelen aan te bieden. Ze houden extra geld achter de hand om gegeerde profielen op de arbeidsmarkt aan te trekken. Voor heel veel bedrijven is het immers nog steeds moeilijk om geschikt personeel te vinden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta en de KU Leuven bij meer dan 400 CEO’s en HR-verantwoordelijken in Belgische ondernemingen.

Hoe hoger de functie waarvoor je solliciteert, hoe meer onderhandelingsruimte wordt voorzien. Wie solliciteert voor een functie in het middenkader of hoger management, heeft de grootste kans om meer loon te krijgen. Dat werknemers niet weten hoeveel hun collega’s in dezelfde functie verdienen,  heeft echter ook een keerzijde. Eén op de drie werknemers vindt het huidige loonbeleid in zijn of haar bedrijf niet motiverend.  De bedrijfsleiders kijken daar zelf iets anders naar: slechts twee op de tien vindt het eigen loonbeleid niet motiverend.
 
“Extra geld uittrekken om gegeerde profielen meer te laten verdienen dan een werknemer die al in dienst is en dezelfde job uitvoert, is begrijpelijk in deze tijden van ‘war for  talent’, maar eigenlijk geen goed idee. Ad hoc onderhandelingen fnuiken de motivatie van het hele team. Ook het feit dat bijna de helft van de Belgische werknemers niet weet op basis van welke criteria hun werkgever het loon bepaalt, zoals blijkt uit eerder onderzoek van Acerta, toont dat er een gebrek aan transparantie is op vlak van verloning in onze ondernemingen”, aldus Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte van Acerta Consult.
 
Naast een hoger brutoloon kunnen bedrijven ook andere, extralegale voordelen in de strijd gooien om de strijd voor talent te winnen. Eén van de meest populaire voordelen is de bedrijfswagen, maar bij heel wat bedrijven lijkt die wat op zijn retour. 35% van de bedrijven zegt in de bevraging van Acerta en KU Leuven geen voorstander (meer) te zijn van de bedrijfswagen als verloningselement. 18% zal zijn wagenpark afbouwen, slechts 10% is van plan net meer bedrijfswagens te hebben binnen drie jaar. 69% zegt in 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens te zullen aanbieden.
 
“Werkgevers kunnen in hun verloningsbeleid het verschil maken door voordelen aan te bieden. De populairste zijn maaltijd- en ecocheques, verzekeringen (hospitalisatie, pensioen, gewaarborgd inkomen ...), kantoormateriaal (laptop, gsm, ...) en mobiliteitsoplossingen zoals een fiets, een bedrijfswagen met tankkaart, enz. Sommige voordelen zijn zo populair dat ze haast gemeengoed zijn, zoals de maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Van de voordelen die werkgevers medewerkers kunnen bieden op het vlak van mobiliteit, is de fietsvergoeding veruit het populairst. Dat is niet zo vreemd, aangezien het een verplichting is in sommige sectorale cao’s en ze bovendien aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting en de overheid zelfs meer terugbetaalt dan de eigenlijke kost ervan”, zegt prof. dr. Yves Stevens van de KU Leuven.
 
“Het cafetariaplan is een interessante manier voor bedrijven om verloning voor iedereen motiverend te maken. Een deel van het loon wordt dan omgezet in een budget dat de werknemer kan gebruiken om uit een aantal opties precies dat te kiezen waar die op dat moment het meeste nood aan heeft, terwijl de loonkost voor de werkgever dezelfde blijft. Het cafetariaplan is als concept niet nieuw, maar de keuze van de opties maakt dat het een toekomstgericht concept blijft”, besluit Ellen Van Grunderbeek.
 
 

 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit[…]

18/11/2022 |
Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Meer artikels