Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meerjarenovereenkomst voor restauratie Bokrijk

Gerelateerde onderwerpen :

Meerjarenovereenkomst voor restauratie Bokrijk

De Vlaamse regering kent op initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een premie van 14,5 miljoen ' toe aan vzw Domein Bokrijk voor de restauratie van het onroerend erfgoed in het Openluchtmuseum in Bokrijk voor de periode van 2017 tot 2021.

Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam uit verschillende Vlaamse regio's en tijdsperiodes. Dankzij deze indrukwekkende verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen is het openluchtmuseum sinds 1996 beschermd als monument.

Masterplan

De historische gebouwen vormen de kern van het openluchtmuseum dat een jarenlange ervaring heeft met het onderhoud van zijn gebouwenbestand. Tijdens het opstellen van een masterplan werd echter duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het patrimonium zich opdringt. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit ervan ging men over tot de aanvraag van een meerjarenpremieovereenkomst.

De Vlaamse regering besliste zopas om tegemoet te komen aan deze vraag en sluit met vzw Openluchtmuseum Bokrijk een meerjarige overeenkomst van 14,5 miljoen ', gespreid over vijf fases voor een periode van vijf jaar. Omdat het museum erkend is als open erfgoed dekt de premie zowat 80% van de geraamde kosten.

Dankzij deze ondersteuning start een grootschalige restauratiecampagne van de verschillende gebouwen, een primeur voor het openluchtmuseum. De provincie Limburg engageert zich voor de bijkomende financiering waarin ook de bijkomende kosten voor ontwerpdossiers, voorafgaand onderzoek, erelonen en niet-betoelaagbare werken begrepen zijn.

De timing van de werken is strikt vastgelegd. Hierbij werd rekening gehouden met de museale projecten die in Bokrijk op stapel staan zoals 'Bokrijk brandmerkt' (in museumdeel Kempen) of 'De Wereld van Bruegel' (2019). Concreet gaat Bokrijk onmiddellijk van start met de restauratie van elf historische gebouwen, waaronder de water- en windmolens en de kerk uit Erpekom in museumdeel Kempen. Gespreid over een periode van vijf jaar zullen alle monumenten in het openluchtmuseum aan de beurt komen.

Lemen en vitsen

Deze werken zullen voor heel wat bedrijvigheid zorgen in het museum, dat in 2018 zijn 60-jarige bestaan viert. Ze maken een bezoek aan het museum ook extra interessant. De bezoekers krijgen zo een beter zicht op de uiteenlopende bouwtechnieken die bij een restauratie komen kijken, waaronder ook traditioneel vakwerk zoals lemen, vitsen en strodekken. En na 2021 kan Bokrijk helemaal opgeknapt een volgende fase in zijn geschiedenis tegemoet gaan.

'Dankzij de procedure van de meerjarige subsidieovereenkomsten kunnen we grote of langdurige werkzaamheden aan één of meer beschermde goederen versneld afronden. We bieden jaarlijks een premie aan waarmee de vzw Bokrijk zijn patrimonium op korte termijn kan restaureren. Het Openluchtmuseum van Bokrijk verkreeg ook de erkenning als open erfgoed en blijft voor iedereen toegankelijk tijdens de werken', stelt minister Bourgeois.

Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed, is verheugd met de overeenkomst. 'Het museum verzamelt immers een unieke collectie erfgoed met huizen, schuren, kapellen en andere constructies uit heel Vlaanderen. Dankzij deze structurele aanpak en de Vlaamse betoelaging kunnen we ons patrimonium op een duurzame manier klaarmaken voor de volgende generaties', besluit Philtjens.

Hoewel het oudste gebouw van Bokrijk dateert van 1507 bestaat de collectie hoofdzakelijk uit bouwwerken van de late zeventiende tot het einde van de negentiende eeuw. De nadruk ligt vooral op landbouwhoven en 'schuren. Daarnaast zijn ook gebouwen die een grote rol spelen in het dorpsleven (smid, school, kerk, herberg en handwerkers- en nijverheidsgebouwen) in de collectie opgenomen.

Cinema Plaza

De gemeente Duffel ontvangt een premie van 972.000 ' voor het uitvoeren van restauratiewerken aan Cinema Plaza. Die wordt sinds september 2002 beschermd als monument en is een mooi voorbeeld van een gaaf bewaarde kleine dorpsbioscoop. Opvallend zijn vooral de inkompartij met antieke kassa, het zaalinterieur met balkon en de projectieapparatuur.

Dankzij de erfgoedpremie vindt deze typische bioscoopzaal uit het interbellum zijn tweede adem. Niet alleen het gebouw, ook de filmprojectoren en interieurelementen worden gedemonteerd en gerestaureerd, waarna ze opnieuw functioneel en toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

Jeugdhuis

De gemeente Duffel wil Cinema Plaza opnieuw laten uitgroeien tot een centrale plek in de gemeente, een plaats waar elke Duffelaar verschillende vormen van cultuur (film, muziek, theater, woord, bals, enz.) kan beleven of creëren en waar talentvolle jongeren de kans krijgen om op het podium te staan. Op het perceel naast de cinema bouwt de gemeente een nieuw jeugdhuis.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

De werken aan het nieuwe gebouw voor de Vlaamse publieke omroep VRT beginnen in november. De stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe complex had de omroep al gekregen, maar het was nog even wachten op de milieuvergunning. Zopas werd ook[…]

30/09/2022 | Projectennieuwbouw
Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

Casinoproject Middelkerke krijgt International Architecture Award

Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Architecten zoeken naar toekomst voor Brusselse Passage 44

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Studieopdracht voor sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren

Meer artikels