Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer uitleg bij verlaging btw-tarief scholenbouw

De btw-administratie heeft meer uitleg gegeven bij de concrete toepassing van de verlaging van het btw-tarief voor bouwwerken aan scholen naar 6%. Het gaat daarbij zowel om het bouwen van een school als om werken in onroerende staat (zoals herstellingen, loodgieterij, elektriciteitswerken), met uitzondering van poetsen. Ook onroerende financieringshuur en leasing van schoolgebouwen vallen onder de 6%-regeling.

Alle gebouwen die tot de school behoren, komen in aanmerking, ongeacht of ze worden gebruikt voor het les geven. Zo kan het ook gaan om refters, lokalen voor buitenschoolse kinderopvang, leraarskamers, administratieve ruimtes, enz. Voorts is de regeling ook van toepassing op (al dan niet overdekte) speelplaatsen, fietsenstallingen, serres en sportterreinen van de school.

Schoolgebouwen die ook voor andere doeleinden worden gebruikt (bv. de sportzaal die in het weekend openstaat voor verenigingen of clubs), komen alleen in aanmerking als ze hoofdzakelijk voor onderwijs worden ingezet.

Voor werken die in 2015 of vroeger zijn begonnen en doorlopen in 2016, is het moment waarop de btw opeisbaar wordt bepalend om het btw-tarief te kennen. De zaak is een beetje complex omdat net die opeisbaarheidsregels ook op 1 januari 2016 zijn veranderd. Bij twijfel raadt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeenten aan om contact op te nemen met de plaatselijke btw-controle.

De btw-verlaging is alleszins ook een meevaller voor de schoolbesturen zelf. De scholen die opgeleverd worden vanaf 1 januari 2016 profiteren het meest: zij betalen per kwartaal 10% minder om de school te mogen gebruiken. Voor scholen die al eerder waren opgeleverd is er een ook nog een daling met 2% door het verlaagde btw-tarief op onderhoud. Het gewone budget voor scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits mag spenderen wordt dankzij de lagere btw eveneens aangevuld: zij kan jaarlijks 48 miljoen ' extra investeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar