Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

© alexlmx 2018

Van de ongeveer 600 Oekraïners die tot zich tot nu toe bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben geregistreerd voor een job, hebben amper een dertigtal intussen een job gevonden. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vindt dat dit sneller kan. 

Bouwbedrijven hebben immers reeds ervaring met de inschakeling van Oekraïners. Nog vóór de oorlog in Oekraïne losbarstte, werkten dagelijks zowat 2.500 Oekraïners in de Vlaamse bouw als gedetacheerden. Dat meer Oekraïners werden ingeschakeld, had onder meer te maken met de terugloop van het aantal gedetacheerde Polen. 
 
Een aantal van de gedetacheerde Oekraïners zijn door de oorlog wel teruggekeerd om hun land te gaan verdedigen. Een aantal gedetacheerde Oekraïners zijn ongetwijfeld toch nog in ons land gebleven. Die kunnen helpen bij de inschakeling van de Oekraïners die gevlucht zijn en nu hier een job zoeken.
 
Dat die vluchtelingen de Nederlandse taal niet verstaan, vormt een drempel, zeker als zij daarnaast ook het Engels of het Duits niet beheersen. De VCB stelt dat de VDAB daarvoor stages en individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO’s) kan organiseren. 
De IBO is een instrument dat bouwbedrijven op jaarbasis nog altijd voor ongeveer 1.700 werkzoekenden gebruiken. Er bestaat zelfs een IBO-instrument in combinatie met taalondersteuning. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft bovendien beloofd om de taalbegeleiding voor Oekraïners uit te breiden. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Bij renovaties komen in een gebouw vaak kleine en minder kleine problemen naar boven. Is de stabiliteit van het gebouw in orde of moeten sommige scheuren nader onderzocht worden? Zit er radon in de bodem? Hoe luchtdicht is het gebouw en waar[…]

29/09/2022 |
Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Circulaire leerbox voor scholen

Circulaire leerbox voor scholen

Meer artikels