Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer inzetten op infiltratie van regenwater

Gerelateerde onderwerpen :

Meer inzetten op infiltratie van regenwater

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege wil het grondwaterniveau in Vlaanderen opnieuw op peil krijgen. Hoewel in Vlaanderen de regen vaak met bakken naar beneden komt, is het grondwaterpeil gezakt en moeten we zelfs drinkwater invoeren uit Wallonië en het buitenland. De conclusie is dat we in Vlaanderen meer moeten inzetten op de infiltratie van regenwater.

Ook professor Berlamont van de Afdeling Hydraucila van de KU Leuven doet een oproep om slimmer om te gaan met regenwater. Op het eerste zicht is dit misschien tegenstrijdig, maar in Vlaanderen zijn we kwetsbaar voor zowel verdroging als overstroming.

Eurodal uit Grobbendonk heeft jaren geleden al geanticipeerd op de nakende problematiek van de waterhuishouding en ontwikkelde een systeem om regenwater op te vangen en het daarna te laten infiltreren of vertraagd af te voeren.

Hydrops verzamelt regenwater op het verharde terrein. Dan stroomt het via ingewerkte prefab goten naar het volvullingsafvoersysteem. Hier gaat het relatief snel naar de slib- en koolwaterstofafscheiders. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Indien het water gedeeltelijk hergebruikt kan worden, installeert Eurodal een extra watertank tussen de slibvanger en fundering. Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water de ondergrond via de bodem en de zijwanden van het bekken. Zoniet wordt het gebufferde water met vertraging afgevoerd naar het openbare rioleringsnet. Ook water van de dakafvoer kan aan het Hydrops-systeem worden gekoppeld en op die manier gebufferd.

Het Hydrops-systeem buffert water op alle terreinen, heeft een hoge draagkracht, is ongevoelig voor slibvervuiling en onderhoudsvriendelijk, combineert buffering, riolering, verharding en slibopvang, benut optimaal de beschikbare oppervlakte, laat metingen toe via een controlepunt en biedt een langetermijngarantie. Het systeem bestaat uit vier onderdelen: een open fundering met gekalibreerde steenslag, vloerplaten met een groot lastenspreidend vermogen en afvoergoten of -kolken, ondergrondse waterafvoerleidingen en slibvangers. Door zijn unieke opbouw is Hydrops ongevoelig voor slibvervuiling en draagt het gemakkelijk zware lasten. Het systeem is tevens zeer interessant voor plaatsen met een hoog grondwater- en rioleringspeil zoals industrieterreinen en los- en laadkades.

Eurodal begint een project steeds met een grondige voorstudie. Zo bepaalt men eerst de materialen en de grootte van de buffer voor het regenwater. Tijdens de graafwerken worden er putten voor slib, regen of koolwaterstof geplaatst. In de uitgegraven koffer wordt een niet-geweven geotextiel of epdm-folie gelegd, afhankelijk van de infiltratiemogelijkheid.

Op de bodem van de koffer komen Hydrops-leidingen, afvoerpunten en eventueel andere nutsleidingen. Daarna wordt de koffer gevuld met fundatiemateriaal. Het ingepakte geheel dient als basis voor de verschillende types betonnen vloerplaten. De afvoerpunten bestaan uit een buis-in-buissysteem. Zo blijft er voldoende uitvoeringstolerantie voor de kolkplaten. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

Meer artikels