Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Meer en gerichtere controles, ook in het weekend'

Gerelateerde onderwerpen :

'Meer en gerichtere controles, ook in het weekend'

Heel wat (vooral kleinere) Belgische bouwbedrijven kreunen onder de oneerlijke concurrentie van collega's uit het voormalige Oostblok. Omdat die heel vaak de wetten en de cao's die in ons land gelden, niet respecteren. Zo krijgen de gedetacheerde bouwvakkers uit pakweg Polen, Tsjechië of Bulgarije niet zelden een veel te laag loon uitbetaald of moeten ze veel meer uren presteren dan het in ons land geldende maximum. Daardoor gingen de voorbije twee jaar meer dan 7. 500 jobs verloren bij Vlaamse bouwondernemingen.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein was de gastspreker op de jaarvergadering van de Confederatie Bouw Waasland. In een boeiend interview, afgenomen door VRT-nieuwsanker Goedele Wachters, beloofde de Open VLD-politicus de strijd tegen de sociale dumping vanuit Oost- en Centraal-Europa gevoelig te zullen opvoeren.

Bij interventies van de inspectiediensten van januari tot nu werd op bouwplaatsen niet minder dan 66% van de werknemers betrapt op allerlei overtredingen.

Resultaten

'In overleg met de sector werd een soort strategisch plan uitgewerkt. Gebaseerd op datalinking en datamatching. Zo worden nu gegevens van de databanken van onder meer de RSZ, het Fonds Bestaanszekerheid Bouw, de fod Financiën en de Kruispuntbank met elkaar vergeleken. Op die manier kunnen veel makkelijker abnormaliteiten worden vastgesteld en kunnen er dus veel gerichtere controles worden uitgevoerd. En de resultaten zijn reeds merkbaar. Bij interventies van de inspectiediensten van januari tot nu werd op bouwplaatsen niet minder dan 66% van de werknemers betrapt op allerlei overtredingen. Bij zelfstandige bouwvakkers liep 60% tegen de lamp. De inzet van extra middelen begint te lonen. Er werden extra inspecteurs aangeworven en er wordt ook veel meer gecontroleerd buiten de normale werkuren. Dus ook 's avonds en in de weekends is de pakkans gevoelig toegenomen', aldus Tommelein.

Europa

'De achillespees inzake gedetacheerde buitenlanders blijft de samenwerking met de inspectie- en sociale-zekerheidsdiensten van hun landen van herkomst', weet de Oostendenaar, die de bevoegdheid overnam van zijn socialistische stadsgenoot John Crombez. 'Maar ook op dat vlak wordt weliswaar traag maar gestaag vooruitgang geboekt. Zo had ik onlangs nog contacten met de Roemeense ambassadeur en met mijn Hongaarse ambtsgenoot. Toch ligt de sleutel van een succesvolle aanpak bij Europa. Daarom zat ik ook reeds enkele keren samen met EU-commissaris Marianne Thyssen, die de hele problematiek onder haar bevoegdheid heeft', besloot Tommelein. - MDW

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels