Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Meer dossierstukken online op omgevingsloket

House project with model, pencil and rules

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar zijn, in de stadskantoren of gemeentehuizen moeten worden ingezien.
 
Het omgevingsloket is het platform waar omgevingsvergunningen kunnen aangevraagd worden en waarlangs de overheid het dossier verder afhandelt. Daarnaast dient het platform ook om buitenstaanders zoals omwonenden of milieuverenigingen te informeren over die aanvragen tijdens het openbaar onderzoek en over de beslissing tijdens de beroepstermijn.
 
Een probleem is dat het omgevingsloket tot nu toe niet alle informatie in het dossier publiceert. Sommige dossierstukken zoals plannen vallen onder het auteursrecht van de architect. Die dossierstukken mag je wel komen inzien in het gemeentehuis, maar de overheid mag die niet publiceren of kopiëren zonder de toestemming van de architect.
 
Door de maatregelen tegen het coronavirus is dat nu allemaal veranderd. De voorbije maanden is het maken van een dergelijke afspraak en de bijkomende verplaatsing naar de gemeentekantoren niet meer zo eenvoudig voor burgers die inzage willen en de ambtenaren die inzage in het dossier moeten geven. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om meer dossierstukken dan vroeger te publiceren op het loket. Dit zou gebeuren in de loop deze maand.
 
Voor dossiers zonder medewerking van een architect zullen alle dossiertukken tijdens het openbaar onderzoek publiek zijn. Ook de eindbeslissing zal op het omgevingsloket gepubliceerd worden. Uitzonderingen kunnen nodig zijn als er persoonsgegevens (andere dan de aanvrager) of expliciet vertrouwelijke stukken in zitten.
 
Voor dossiers waarbij een architect betrokken is, zullen tijdens het openbaar onderzoek de meeste dossierstukken publiek zijn, maar niet allemaal. De belangrijkste uitzondering blijft daar het auteursrecht van de architect op zijn plannen. Ook de eindbeslissing zal niet publiek zijn, omdat vele steden en gemeenten de plannen opnemen in hun vergunningsbeslissing. Op langere termijn, wanneer de beslissing als gestructureerde informatie in het omgevingsloket terecht komt, zal het wel mogelijk zijn om de beslissing zonder de plannen automatisch te publiceren.
 
Verenigingen zoals onder andere VOKA, Natuurpunt en BBL hadden reeds eerder gepleit om openbare onderzoeken zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Door de viruscrisis wordt nu dus versneld tegemoet gekomen aan die vraag. Intussen roept de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de architecten op om zich soepel op te stellen als een gemeente hen vraagt om een document toch te mogen doormailen naar iemand die inzage vraagt tijdens het openbaar onderzoek.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werden vorige maand 27.263 vacatures rechtstreeks gemeld in het normale economisch circuit in Vlaanderen, dus zonder uitzendopdrachten. Dat is 3,5% minder dan in juli 2021.[…]

11/08/2022 | vacatures
Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Bouw maakt zich op voor zoveelste hitteperiode

Bouw maakt zich op voor zoveelste hitteperiode

Fors meer werknemers en zelfstandigen in de bouw

Fors meer werknemers en zelfstandigen in de bouw

Meer artikels