Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer dan zes op tien facturen in de bouwmaterialensector te laat betaald

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Meer dan zes op tien facturen in de bouwmaterialensector te laat betaald

© ©Arto - stock.adobe.com

Het aantal te laat betaalde facturen in België is dit jaar flink gestegen. De betaaltermijnen verschillen sterk per sector. Het grootste slachtoffer is de bouwmaterialensector, waar meer dan zes op de tien facturen te laat werden vereffend.  Dat is een stijging met 56% tegenover 2020. De toename van laatbetaalde facturen heeft een grote impact op de cashflow van bedrijven, waardoor zij op hun beurt aankopen of investeringsprojecten uitstellen.
De cijfers komen uit een nieuwe studie van kredietverzekeraar Atradius die drie sectoren onderzocht: agro-food, duurzame consumptiegoederen en bouwmaterialen. Waar in 2020 nog 47% van alle facturen binnen die sectoren te laat betaald werd, steeg dat aantal dit jaar naar 51%. Het aandeel laatbetaalde facturen steeg zo bijna met een tiende op één jaar tijd (+8,5%). Vooral de bouwmaterialensector kende een sterke stijging. In 2021 werd 64% van de facturen in de sector te laat betaald.
 
“Terwijl in andere sectoren het aandeel laatbetaalde facturen min of meer constant is gebleven, zien we in de bouwmaterialensector een zeer sterke stijging. De crisisimpact in de bouwsector houdt duidelijk aan. De bouwmaterialensector is het slachtoffer van een aantal economische uitdagingen: bouwwerven lagen stil, er is een krapte op de arbeidsmarkt en ook aanvoerketens zijn zwaar verstoord”, zegt Dimitri Pelckmans, hoofd Risk Services BeLux bij Atradius.
 
De Belgische bouwmaterialenbedrijven hebben het afgelopen jaar dan ook veel problemen gehad met late betalingen. Slechts 19% van de totale waarde van de facturen werd in 2021 op tijd betaald, tegenover 51% vorig jaar. Bovendien zijn de afschrijvingen meer dan verdubbeld tegenover vorig jaar, tot liefst 17% van de totale waarde van de facturen, vergeleken met 8% in 2020. Dit betekent een enorm verlies voor de sector.
 
Inning onbetaalde facturen
 
De sterke stijging in het aantal laatbetaalde facturen in de bouwmaterialensector, heeft ook een weerslag op de tijd en middelen die bedrijven moeten steken in pogingen om hun geld in handen te krijgen. 52% van de bedrijven vertelde dat ze meer tijd en middelen moesten besteden aan het innen van onbetaalde facturen. Dat is veel meer dan de 15% van vorig jaar. 41% van de bedrijven in de sector zegt ook dat ze betalingen aan hun leveranciers uitstelden, tegenover 28% een jaar geleden.
 
“De toename van laatbetaalde facturen heeft een grote impact op de cashflow van bedrijven, waardoor zij op hun beurt aankopen of investeringsprojecten uitstellen. Het risico bestaat dat deze tijdelijke piek in laatbetaalde facturen zich ook op de lange termijn zal laten voelen bij de diverse klanten en toeleveranciers van bedrijven in de bouwmaterialensector”, verklaart Dimitri Pelckmans.
Ondanks de stijging van het aantal onbetaalde facturen, blijven bedrijven toch positief. Met het oog op 2022 toonde 86% van de bedrijven uit de drie onderzochte sectoren zich optimistisch over hun groeivooruitzichten. 70% verwacht zelfs dat de betalingspraktijken van hun klanten zullen verbeteren en velen zijn van plan volgend jaar handelskrediet aan te bieden als een manier om groei te stimuleren via herhaalde business van klanten.
 
Ook in de bouwmaterialensector blijven bedrijven ondanks het groeiende aantal laatbetaalde facturen positief. Vier op de vijf ondernemingen verwachten dat hun bedrijf de komende maanden zal groeien. Hoewel bedrijven hun bezorgdheid uitspreken over de aanhoudende pandemie die de wereldeconomie en de binnenlandse economie onder druk zet, blijft het ondernemersvertrouwen dus groot.
 
Stijging faillissementen
 
De kansen dat het aantal laatbetaalde facturen op korte termijn afneemt, is echter gering. De experten van Atradius verwachten in 2022 immers een mondiale stijging van het aantal faillissementen met 33%, wat ook een impact zal hebben op de betaaltermijnen en onbetaalde facturen in België. Bovendien waren veel bedrijven het afgelopen jaar gedekt door de wijzigingen in de Belgische insolventiewetgeving en fiscale steunmaatregelen. Daardoor was het aantal bedrijfsfaillissementen lager dan ‘normaal’. Naarmate deze overheidssteun afneemt, zal het normale faillissementspeil weer oplopen, bovenop het waarschijnlijke faillissement van elk bedrijf dat het het voorbije jaar moeilijk had en alleen dankzij de overheidssteun overleefde.
 
“De belangrijkste boodschap is dat bedrijven alert moeten zijn voor een verhoogd risico op insolventie, vooral in het eerste halfjaar van 2022. Rekening houdende met het stijgend aantal onbetaalde facturen en de verwachte stijging van faillissementen in 2022, moeten Belgische bedrijven goed nadenken of hun financiën niet blootgesteld zijn aan grote risico’s van buitenaf”, besluit Dimitri Pelckmans van Atradius.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Monolight van VELUX Commercial wint Archiproducts Design Award 2022

Monolight van VELUX Commercial wint Archiproducts Design Award 2022

VELUX Commercial kondigt aan dat Monolight de Archiproducts Design Award 2022 heeft gewonnen in de categorie Building Shell. Uit een longlist van bouw producten is de Monolight bekroond door de jury op basis van verschillende parameters zoals[…]

25/11/2022 | award
Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Tekort aan grondstoffen laat zich steeds feller voelen

Tekort aan grondstoffen laat zich steeds feller voelen

Baksteenproducenten blikken terug op geslaagd jaar

Baksteenproducenten blikken terug op geslaagd jaar

Meer artikels