Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer budget voor groene warmte in Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Meer budget voor groene warmte in Vlaanderen

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) organiseert dit najaar een nieuwe oproep groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Via het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt extra budget ter beschikking gesteld voor toekomstgerichte warmteprojecten.
Er is 20 miljoen € voorzien, evenals een aantal nieuwe spelregels om de kostenefficiëntie van de steunregeling en de garantie op uitvoering van de projecten te verhogen. In 2022 krijgt de oproep een budget van 25 miljoen euro ter beschikking. Dit beleidsinitiatief moet de energietransitie ten goede komen.
 
“Vlaanderen is ambitieus als het gaat over hernieuwbare energie. In het verleden werd vooral ingezet op hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zon en wind. Maar ook warmte is cruciaal in de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving. Ik ben vastberaden te versnellen in de productie van groene warmte en het aanleggen van warmtenetten om restwarmte van de industrie te recupereren en nuttig te gebruiken”, zegt Demir.
 
Door bijkomende middelen te voorzien en uitdrukkelijk niet in de energiefactuur door te rekenen, wil de Vlaamse regering ondernemers enthousiast blijven maken voor een toekomstgericht warmteproject. “Deze vorm van energie kreeg in het verleden veel te weinig aandacht”, vindt de minister.
 
Om de energie-efficiëntie en de productie van groene energie verder te verhogen, gaf de Vlaamse Regering zopas haar eerste principiële goedkeuring voor de hervorming van het steunsysteem. Over de beslissing wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.
 
Dankzij het verhoogde budget zal Vlaanderen nog meer projecten kunnen steunen die restwarmte hergebruiken, zoals groenewarmte-installaties en warmtenetten die hun duurzame warmte delen met de buurt. Zo worden de  investeerders meteen aangemoedigd om voor de meest energie-efficiënte concepten te kiezen. Er wordt ook meer steun voorzien voor warmtenetten op lage temperatuur.  Hoe lager de temperatuur van de warmte in een warmtenet, hoe minder verliezen en hoe meer restwarmte kan gerecupereerd worden.
 
De oproep geeft steun aan de meest kostenefficiënte projecten met de grootste CO2-besparing. De steunaanvragen worden vanaf het najaar niet meer in categorieën verdeeld, maar zullen rechtstreeks met elkaar concurreren. Het steunsysteem wordt nog kostenefficiënter gemaakt door de 10% slechtst gerangschikte projecten uit te sluiten. Om de garantie op uitvoering te vergroten, zal elke investeerder ook een waarborg moeten geven.
 
Vanaf het najaar is er geen steun meer voorzien voor projecten die dienen voor nieuwbouw omdat de investering in een minimumaandeel hernieuwbare energie sowieso verplicht is. Zo wordt het beschikbare budget opengesteld voor bestaande gebouwen en de industrie waar de uitdagingen voor investeringen in duurzame warmtevoorzieningen nog zeer groot zijn.
“Toekomstgericht investeren, die reflex moet iedereen krijgen als het over energie gaat. En er is nog heel wat werk aan de winkel. Vandaag gaat meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen naar de productie van warmte en daarvoor wordt nog vooral fossiele brandstof gebruikt”, besluit minister Demir.
 
Meer informatie over de vorige oproepen groene warmte, restwarmte en warmtenetten is te vinden op http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

De Vlaamse regering zal de komende jaren tot 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties die overgesubsidieerd werden door beslissingen uit het verleden en bijgevolg al zeer goed[…]

29/07/2022 | Vlaamse RegeringWetgeving
Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Vlaanderen wil oversubsidiëring voorkomen

Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

Regering zet eerste stap voor nucleaire deal met Engie

Meer artikels