Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Meer bouwvergunningen voor renovatiewerken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Meer bouwvergunningen voor renovatiewerken

Het aantal vergunningen ging vorig jaar zowel voor renovatie als voor nieuwbouw in stijgende lijn. Dat blijkt uit recente cijfers die de federale overheidsidenst Economie heeft gepubliceerd.  Vooral het aantal renovatievergunningen gaat omhoog.
“Dat is goed nieuws, zowel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen als voor het vullen van de orderboeken”, reageert Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie op het nieuws. De beroepsvereniging hoopt dat de stijgende trend zich dit jaar voortzet en pleit voor extra ondersteunende stimulansen.
 
Ondanks de viruscrisis werden vorig jaar in Vlaanderen 43.326 vergunningen uitgereikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dat is een stijging met 1% vergeleken met 2019. Het gaat om vergunningen voor de bouw van 18.746 eengezinswoningen (+4,3% t.o.v. 2019) en 24.580 appartementen (-1,3% t.o.v. 2019).  Voor de doorgedreven renovatie van woningen reikte Vlaanderen vorig jaar 18.973 vergunningen uit. Dat is liefst 9% meer dan in 2019.
 
“Dit is het tweede hoogste aantal vergunningen voor woningrenovaties van de jongste twintig jaar. Enkel in 2003 werden meer vergunningen voor renovaties afgeleverd. Toen waren het er 19.692. Maar in dat jaar werden wel minder vergunningen voor nieuwe woningen uitgereikt dan in 2020.  In totaliteit, nieuwbouw en renovatie samen, leverde Vlaanderen in 2018 het hoogste aantal vergunningen van de jongste twintig jaar af, gevolgd door 2020”, zegt Jean-Pierre Waeytens.
 
Bouwunie vraagt om alle zeilen bij te zetten om te zorgen voor een structurele versnelling.  95% van alle woningen in Vlaanderen moet tegen 2050 gerenoveerd worden om de klimaatdoelen te halen. Om dat te bereiken moet de renovatiegraad dus sterk omhoog.
“Ondanks de coronacrisis zijn deze cijfers hoopgevend. Uiteraard werden voor veel vergunningen die in 2020 zijn afgeleverd al plannen gemaakt voor de crisis uitbrak. We hopen dat in 2021 deze stijgende trend zich voortzet, dat de economie verder aantrekt en het vertrouwen bij de gezinnen en de bedrijven groeit”, aldus Jean-Pierre Waeytens.
 
Om de investeringen niet te laten stilvallen heeft Bouwunie twee concrete voorstellen. De beroepsvereniging pleit ervoor om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Het voorstel is om 15% van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 € per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 €.
 
Daarnaast vraagt Bouwunie om de btw-verlaging tot 6% voor afbraak- en heropbouw minder stringent te maken door een aantal beperkende maatregelen terug te schroeven. Nu vallen teveel mensen uit de boot. Bouwunie is vragende partij om de beperking tot twee jaar te verlengen. Zo kunnen potentiële bouwers hun nog niet uitgewerkte of opgestarte bouwplannen nog van nul opstarten om ten volle te kunnen genieten van de btw-verlaging.
 
Ten slotte pleit de beroepsorganisaite ervoor om de zeer beperkende voorwaarden inzake ‘enige en eigen woning’ te laten vallen. Daardoor zouden mensen die al een onroerend goed bezitten eveneens worden gestimuleerd een afbraak- en heropbouwproject op te starten om de nieuwe woning(en) dan minstens op de private verhuurmarkt beschikbaar te stellen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

De vzw Belgische Baksteenfederatie publiceerde zopas haar jaarverslag. 2020 zou een veelbelovend jaar worden met mooie groeivooruitzichten voor de bouw in België, maar een virus besliste er anders over. De economische activiteit van de[…]

13/07/2021 | baksteenCorona
Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Meer artikels