Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelse wijk wordt toonproject duurzame verwarming

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mechelse wijk wordt toonproject duurzame verwarming

(c) Stad Mechelen

De stad Mechelen gaat een samenwerking aan met Woonpunt voor het Europese project SHIFFT, dat mikt op een drastische daling van de CO2-uitstoot. Eén van de onderdelen in SHIFFT is het testen en demonstreren van verschillende duurzame verwarmingstechnologieën en –oplossingen in woningen en publieke gebouwen. Twee nog te ontwikkelen appartementsgebouwen in de M. Gandhiwijk komen daarvoor in aanmerking. Woonpunt zal er extra investeringen doen die het energieverbruik van de toekomstige huurders beperken.
Verwarming is een cruciale factor op de weg naar klimaatneutraliteit. Gezinnen en de tertiaire sector vertegenwoordigen samen 65% van de Mechelse CO2-uitstoot. Het overgrote deel daarvan komt door het verwarmen van gebouwen. Het aantal gebouwen dat verwarmd wordt via fossiele brandstoffen zit rond de 90%. Via het Europese project SHIFFT, wat staat voor Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies, proberen Mechelen en Brugge iets te doen aan de klimaatimpact van onze verwarming.
 

Demonstratie

 
SHIFFT bestaat uit drie deelprojecten. Er is een luik dat specifiek gericht is op participatie van de Mechelaar: via samenwerking met burgers en lokale actoren worden drempels weggewerkt die het maken van een duurzame keuze verhinderen. Investeringen in duurzame verwarmingsoplossingen worden gestimuleerd via onder andere wijkgerichte campagnes en groepsaankopen.
 
Het tweede luik draait rond de uitwerking van een warmtevisie en –beleid voor Mechelen. Als onderdeel hiervan worden op dit moment in samenwerking met de energiemakelaar van de provincie Antwerpen vraag en aanbod van warmte bij bedrijven in kaart gebracht, als voorbereiding naar het delen van warmte of het starten van warmtenetten. “Er zijn op dit moment al heel veel mogelijkheden om het verwarmen van gebouwen duurzamer te maken. Om die switch echt te kunnen maken, brengen we de warmtestromen van bedrijven in kaart zodat de restwarmte van de één de voorverwarming van de ander kan worden. Daarnaast ondersteunen we ook Mechelaars die hun verwarming willen verduurzamen”, legt de Mechelse schepen van Energie, Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie uit.
 
Als derde onderdeel wordt een demonstratieproject uitgewerkt, waarbij duurzame verwarmingstechnologieën en –oplossingen getest worden. Voor dit onderdeel werkt de stad samen met sociale woningmaatschappij Woonpunt.
Marina De Bie is heel tevreden dat Woonpunt Mechelen mee in dit verhaal wil stappen: “Deze samenwerking maakt het mogelijk om veel wooneenheden tegelijk een duurzame upgrade te geven. Daarnaast zorgen we er zo ook voor dat onze sociale woningen een voorbeeld worden voor andere renovaties of nieuwbouwprojecten. In Mechelen tonen we dat het anders kan. Heel Europa zal hier in de toekomst kennis kunnen maken met de nieuwste verwarmingstechnieken”, aldus de schepen.
 

Investeringen

 
Woonpunt Mechelen wil in twee bouwprojecten investeringen doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De extra uitgaven daarvoor worden mee gesubsidieerd door Europa. “In de projecten in de M. Gandhistraat wordt momenteel met een traditionele verwarming met centraal stooksysteem op aardgas gewerkt. We willen graag bekijken welke CO2-verbeteringen mogelijk zijn, zonder het project uiteraard op de helling te zetten. We denken dan aan de mogelijkheden van warmtepompen, zonneboilers en pv-panelen. De extra uitgaven die we doen om deze opties te onderzoeken, worden vervolgens mede gesubsidieerd via dit Europees project”, licht voorzitter Arthur Orlians van Woonpunt Mechelen toe.
 
“Als sociale huisvestingsmaatschappij hechten we veel belang aan een duurzaam beleid. De investeringen tot terugdringing van CO2-uitstoot zijn een perfecte uitwerking van deze doelstelling. De bijkomende investering die we als organisatie willen doen, zullen een positieve impact hebben op de kosten rond het energieverbruik van onze huurders. Want het gaat voor ons niet alleen over duurzame, maar ook betaalbare verwarming voor de huurders”, besluit Orlians.
 
www.mechelen.be/over-shifft
https://shifftproject.eu/

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volvo Trucks laat klant elektrische bouwvoertuigen testen

Volvo Trucks laat klant elektrische bouwvoertuigen testen

Volvo Trucks start deze maand met livetests van twee volledig elektrisch bouwvoertuigen voor zwaar gebruik door bouwmaterialenleverancier Swerock. Hiermee wil het bedrijf tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar transport met minder lawaai en[…]

20/10/2020 | TransportInnovatie
Volkswoningbouw Herent plaatst zonnepanelen op sociale woningen

Volkswoningbouw Herent plaatst zonnepanelen op sociale woningen

Insaver plaatst 527 zonnepanelen op dak Leuvens KBC-gebouw

Insaver plaatst 527 zonnepanelen op dak Leuvens KBC-gebouw

Vandenbussche test eerste mobiele stadsbatterij

Vandenbussche test eerste mobiele stadsbatterij

Meer artikels