Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelse Oude Stadsfeestzaal wordt bioscoop

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mechelse Oude Stadsfeestzaal wordt bioscoop

De Oude Stadsfeestzaal in Mechelen wordt verbouwd tot een bioscoop. De kosten voor de werkzaamheden worden voorlopig geraamd op een kleine 4 miljoen €. De werken starten in augustus.

Het Mechelse schepencollege besliste begin 2016 om de als monument beschermde Oude Stadsfeestzaal om te vormen tot een stadsbioscoop. In de loop van dat jaar werd het ontwerp voort uitgewerkt. Het definitieve ontwerp voor de herbestemming werd eind  vorig jaar goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het stadsbestuur geeft na een marktbevraging het pand in de Frederik de Merodestraat voor 27 jaar in erfpacht aan Lumière. “De komst van de stadsbioscoop is goed nieuws voor Mechelen, maar ook voor Vlaanderen. Want stadsbioscopen liggen niet dik gezaaid en zeker niet die die de auteursfilm in het hart dragen. Dit project is een meerwaarde voor filmliefhebbers uit Mechelen en de ruime omgeving en brengt bovendien ook leven in het centrum van de stad. Deze nieuwe bestemming voor de stadsfeestzaal is een stadsvernieuwingsproject en leefbaarheidsproject tegelijkertijd”, klinkt het bij burgemeester Bart Somers.

Box-in-box

Het gebouw staat leeg en het stadsbestuur wil het een tweede leven geven. Het wordt omgebouwd tot een stadsbioscoop met drie op elkaar gestapelde cinemazalen volgens het box-in-box-concept waarvan de (scheidings)wanden akoestisch isolerend worden afgewerkt.

De onderste zaal vormt een walk-in-zaal die dienst kan doen als tijdelijke expositieruimte en congresplek of gebruikt kan worden voor het vertonen van kortfilms. De zalen op de eerste en tweede verdieping zijn ‘black-boxen’: volledig gesloten cinemazalen. In het voorste gedeelte van de Oude Stadsfeestzaal wordt, over de volledige ruimte van het gelijkvloers, horecagelegenheid voorzien.

Een nieuw leven

“Monumenten zijn géén statische getuigen van het verleden, maar krijgen door nieuwe invullingen, een nieuw leven. In de directe omgeving hebben we hiervan verschillende goede voorbeelden; denk maar aan het Schepenhuis of aan het Predikherenklooster. Met zulke projecten pakken we enerzijds de leegstand van onze monumentale gebouwen aan. Anderzijds verfraaien we het stadsbeeld en via een herbestemming veroveren de gebouwen opnieuw een plaats in het leven van de Mechelaar”, aldus schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Greet Geypen.

Cinefiele Mechelaars zullen nog een beetje geduld moeten hebben vóór ze in de Oude Stadsfeestzaal naar de bioscoop kunnen. Eerst laat de stad het negentiende-eeuwse monument nog restaureren. De stad zal die werkzaamheden op zich nemen, waarop Lumière het casco-gebouw zal inrichten om nadien de stadsbioscoop uit te baten.

De stad Mechelen heeft DG Architecten aangesteld voor dit herbestemmingsproject. Lumière gaat in zee met Architectuuratelier Dertien12. De werken zullen volgens één openbare aanbesteding worden uitgevoerd. Mechelen treedt op als opdrachtgever/bouwheer bij de openbare aanbesteding van de (ver)bouwingswerken aan de Oude Stadsfeestzaal. De inrichtingswerken van de drie cinemazalen en de horecagelegenheid worden afzonderlijk opgenomen door Lumière.

“Tussen de grote commercie en het andere uiterste gaapt een gat dat wij graag willen invullen. Met ons Mechels project willen we kwaliteitsvolle films voor jong en oud naar Mechelen brengen”, besluit Jan De Clercq van Lumière.

Erfgoedpremie met voorafname

De kost van de totale operatie wordt geraamd op 3.817.562 €. Het stadsaandeel voor de werken aan de Oude Stadsfeestzaal bedraagt 2.734.642 €. De stad kan evenwel rekenen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van om en bij de 1 miljoen €. De bouw en inrichting van de ‘cinemaboxen’ komt op 1.082.920 €. Dit bedrag is ten laste van Lumière. De stad neemt hiervan nog 480.000 € voor haar rekening.

De stad heeft de erfgoedpremie aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Om niet op de jarenlange wachtlijst terecht te komen, werd gelijktijdig een aanvraag tot voorafname gedaan. De eigenlijke werken kunnen van start gaan na het bekomen van de bouwvergunning en na de toekenning van de erfgoedpremie of na de toestemming om de werken aan te vatten nog vóór de premie is toegekend.

De stedenbouwkundige aanvraag werd in december ingediend, net als het erfgoedpremiedossier. De aanbesteding volgt dit voorjaar. De beslissing over het erfgoedpremiedossier wordt eveneens dit voorjaar verwacht. Indien de premie met voorafname dan wordt toegekend, kunnen de renovatie- en inrichtingswerken in augustus starten. De werken zullen vermoedelijk anderhalf jaar in beslag nemen.

Lumière is een distribiteur van kwaliteitsvolle Europese films en ook sterke Vlaamse producties en baat stadsbioscopen uit in Antwerpen en Brugge. Daarnaast verdeelt het films in België en Nederland.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels