Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen zoekt kandidaten voor Kwaliteitskamer

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mechelen zoekt kandidaten voor Kwaliteitskamer

© Foto’s: Visit Mechelen

De stad Mechelen gaat op zoek naar kandidaten om een Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit op te richten. Deze Kwaliteitskamer moet de belangrijkste stadsontwikkelingsprojecten in Mechelen beoordelen en begeleiden op het vlak van architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit. Ze rapporteert als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks aan het college. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot zondag 26 november.

De Kwaliteitskamer zal in totaal uit zes personen bestaan: een ambtenaar van de Bouwdienst (zonder stemrecht) als secretaris en vijf externe deskundigen (van wie één de voorzitter is), met deze profieltypes:

  • Deskundige architectuur - erfgoed
  • Deskundige architectuur - ruimtelijke planning/stedenbouw
  • Deskundige architectuur - landschap/openbare ruimte
  • Deskundige architectuur - wooncomfort
  • Stedenbouwkundige.

De leden van de Kwaliteitskamer treden op vanuit hun deskundigheid en dus niet als vertegenwoordiger van hun kantoor, organisatie of belangengroep. Zij streven naar het optimaal bedienen van het algemene belang en overstijgen hierbij individuele belangen. Zij hebben voeling met wat in een Vlaamse centrumstad leeft en oordelen vanuit een toekomstgericht denken.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Kwaliteitskamer met steeds de architecturale kwaliteit als uitgangspunt en aansluitend verschillende benaderingen zoals de architectuurpraktijk, de architectuurtheorie, architectuur als maatschappelijk cultureel element, meerwaardecreatie, stedenbeleid, de erfgoedwaarde, omgaan met erfgoed in de stad van de toekomst, de relatie tussen bebouwde en open ruimte, wooncomfort, duurzaamheid, beeldkwaliteit, intern functioneren van gebouwen, zuinig ruimtegebruik, enz.

Werking

De leden van de Kwaliteitskamer worden benoemd door de gemeenteraad van Mechelen voor zes jaar, de eerste periode eindigt op 31 december 2022. Na één jaar (of zes vergaderingen) volgt een evaluatie en een eventuele bijsturing van de werking. Indien een lid van de Kwaliteitskamer ontslag neemt, kan deze persoon vervangen worden. De Bouwdienst van de Stad Mechelen zorgt door de aanstelling van een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor het secretariaat van de Kwaliteitskamer. Leden van de Kwaliteitskamer hebben recht op presentiegeld.

Kandidaat-leden kunnen uiterlijk tot zondag 26 november hun motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar info@mechelen.be. In de motivatiebrief schetst de kandidaat ook kort een visie op zijn of haar rol in de Kwaliteitskamer.

Half december neemt de gemeenteraad een beslissing over de samenstelling van de Kwaliteitskamer.

Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met de afdeling Projecten & Planning - Bart Pluym, tel. 015 29 77 31 of bart.pluym@mechelen.be.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Project Site Van Oost genomineerd voor World Architecture Festival

Project Site Van Oost genomineerd voor World Architecture Festival

Het project Site Van Oost in Schaarbeek is genomineerd in de prijscategorie ‘Completed Buildings: School’ van het prestigieuze World Architecture Festival (WAF) dat in december in Amsterdam plaatsvindt. Het WAF is de jaarlijkse[…]

16/07/2019 | ProjectenWedstrijd
Vijftiende Oproep WinVorm voor De Panne en Oostkamp

Vijftiende Oproep WinVorm voor De Panne en Oostkamp

Stramien wint Jo Crepain Carrièreprijs 2019

Stramien wint Jo Crepain Carrièreprijs 2019

Internationale architecten aan de slag op Nieuw Zuid Antwerpen

Internationale architecten aan de slag op Nieuw Zuid Antwerpen

Meer artikels