Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen zoekt (groen)aannemers voor renovatie kademuren

Mechelen zoekt (groen)aannemers voor renovatie kademuren

De stad Mechelen publiceert in opdracht van de eigenaars van de Mechelse kademuren een prijsvraag voor de renovatie en het groenonderhoud van private kademuren. De eigenaars hopen dat de renovatie volgend jaar kan starten. De opdracht omvat 94 private percelen en ongeveer 400 eigenaars. Alle eigenaars beslissen zelf om tot renovatie over te gaan en sluiten een individueel contract met de gekozen aannemer.
De prijsvraag voor renovatie richt zich op aannemers voor het uitvoeren van de renovatiewerken van de individuele kademuren. Volgens de staat van hun private kademuur zullen eigenaars kleine of grote werken moeten laten uitvoeren. In vele gevallen zal de muur eerst schoongemaakt moeten worden en moeten verdwenen stenen en voegen opgevuld worden. Bij grote gaten in de kademuur zijn bijkomende stabiliteitsstudies en grote herstellingswerken nodig. In maart 2018 was er al een visuele inspectie van de kademuren. Ongeveer de helft zijn in slechte staat, 15% in zeer slechte staat.
 
Een aantal kademuren worden voor een groot stuk bedekt door planten waardoor een inschatting van de renovatiewerken moeilijk is. Voor groot groenonderhoud organiseert de stuurgroep van eigenaars daarom een groepsaankoop om een groenaannemer aan te stellen. Deze groepsaankoop is specifiek bedoeld voor het verwijderen van grote pakketten groen. Het verwijderen van resten wortels en beperkte groenbegroeiing wordt opgenomen in de prijsvraag voor de uitvoering van de renovatie. 
 
Geïnteresseerde (groen)aannemers kunnern offertes indienen tot en met 31 oktober via mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft

Vuilwaterlozingen

Door in te zetten op de renovatie van de kademuren kan de Dijle in de toekomst terug haar natuurlijke afwateringsfunctie vervullen. Hiervoor zullen ook vuilwaterlozingen worden gesaneerd. Hiervoor stelt Mechelen momenteel ook een aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken op. Ben je aannemer en wil je je opgeven voor het aannemerscollectief? Lees meer op www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Bouwunie vraagt aan de Vlaamse regering om werk te maken van concrete renovatiedoelstellingen met gepaste stimulansen. “Wie vlugger beslist om volgens de vereiste normen te renoveren moet hiervoor ook een hogere steun krijgen. Wie verbouwt[…]

06/12/2019 | ProjectenBouwunie
De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

Projectontwikkelaars vragen meer rechtszekerheid

Projectontwikkelaars vragen meer rechtszekerheid

Zwembad van Jonfosse: technieken die een palm verdienen

Zwembad van Jonfosse: technieken die een palm verdienen

Meer artikels