Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen zoekt (groen)aannemers voor renovatie kademuren

Mechelen zoekt (groen)aannemers voor renovatie kademuren

De stad Mechelen publiceert in opdracht van de eigenaars van de Mechelse kademuren een prijsvraag voor de renovatie en het groenonderhoud van private kademuren. De eigenaars hopen dat de renovatie volgend jaar kan starten. De opdracht omvat 94 private percelen en ongeveer 400 eigenaars. Alle eigenaars beslissen zelf om tot renovatie over te gaan en sluiten een individueel contract met de gekozen aannemer.
De prijsvraag voor renovatie richt zich op aannemers voor het uitvoeren van de renovatiewerken van de individuele kademuren. Volgens de staat van hun private kademuur zullen eigenaars kleine of grote werken moeten laten uitvoeren. In vele gevallen zal de muur eerst schoongemaakt moeten worden en moeten verdwenen stenen en voegen opgevuld worden. Bij grote gaten in de kademuur zijn bijkomende stabiliteitsstudies en grote herstellingswerken nodig. In maart 2018 was er al een visuele inspectie van de kademuren. Ongeveer de helft zijn in slechte staat, 15% in zeer slechte staat.
 
Een aantal kademuren worden voor een groot stuk bedekt door planten waardoor een inschatting van de renovatiewerken moeilijk is. Voor groot groenonderhoud organiseert de stuurgroep van eigenaars daarom een groepsaankoop om een groenaannemer aan te stellen. Deze groepsaankoop is specifiek bedoeld voor het verwijderen van grote pakketten groen. Het verwijderen van resten wortels en beperkte groenbegroeiing wordt opgenomen in de prijsvraag voor de uitvoering van de renovatie. 
 
Geïnteresseerde (groen)aannemers kunnern offertes indienen tot en met 31 oktober via mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft

Vuilwaterlozingen

Door in te zetten op de renovatie van de kademuren kan de Dijle in de toekomst terug haar natuurlijke afwateringsfunctie vervullen. Hiervoor zullen ook vuilwaterlozingen worden gesaneerd. Hiervoor stelt Mechelen momenteel ook een aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken op. Ben je aannemer en wil je je opgeven voor het aannemerscollectief? Lees meer op www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

De gemeente Knokke-Heist heeft met de private ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, een deel van Jan De Nul Group, een finale overeenkomst gesloten voor de onder- en bovengrondse heraanleg van het Albertplein gelegen tussen de Kustlaan en de[…]

72 nieuwe woningen op komst in Westkerke

72 nieuwe woningen op komst in Westkerke

Indrukwekkend: opvang van een bestaand gebouw

Indrukwekkend: opvang van een bestaand gebouw

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Meer artikels