Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen zoekt deskundigen voor renovatie kademuren

Gerelateerde onderwerpen :

,
Mechelen zoekt deskundigen voor renovatie kademuren

Stad Mechelen

De historische kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad zijn aan een renovatie toe. De stad Mechelen wil de eigenaars bijstaan in het hele traject. In deze volgende fase gaat de stad op zoek naar ingenieurs, architecten of studiebureaus voor advies en ondersteuning bij de renovatie. Dat gebeurt via een groepsaankoop.

De honderden jaren oude kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad doen nog steeds dienst, maar zijn erg beschadigd. De meeste schade bevindt zich rond de waterlijn, zoals afbrokkelende bakstenen door weersomstandigheden of barsten door boomwortels. Niet alle schade is even zichtbaar, soms zijn er holtes achter de muren of zijn er problemen onder de waterlijn.

“In de eerste plaats zijn goed onderhouden kademuren belangrijk om geen vocht- of stabiliteitsproblemen te krijgen. Daarnaast is het is belangrijk om de waterlopen in onze binnenstad goed te onderhouden, want ze zorgen voor verkoeling en ze maken onze historische stad weerbaarder bij hevige regenval in de toekomst. Om haar natuurlijke afwateringsfunctie te vervullen, moeten de historische kademuren van de Dijle, zowel publieke als private delen, gerenoveerd worden en vuilwaterlozingen worden gesaneerd”, aldus de Mechelse schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Groepsaankoop

De groepsaankoop ‘advies en ondersteuning’ voorziet volgende werkzaamheden: het opstellen van een individuele meetstaat per perceel; het opvolgen van de werkzaamheden en bijstand bij oplevering; regiepost, op afroep voor eventuele bijstand in geval van problemen. Er wordt ook gevraagd om een globale meetstaat op te stellen, waarmee de stuurgroep van eigenaars een tweede groepsaankoop kan organiseren om een aannemer aan te stellen voor de renovatiewerken. Door de organisatie van deze groepsaankoop hoopt Mechelen deze eigenaars van private kademuren maximaal te kunnen ondersteunen door te voorzien in de communicatie en het geven van administratieve ondersteuning. De stad Mechelen faciliteert deze groepsaankoop. Het zijn evenwel de private eigenaars zelf die volledig autonoom handelen en beslissingen nemen zonder dat Mechelen en de Vlaamse Waterweg nv, waterwegbeheerder en partner in dit project, hierin enige beslissingsbevoegdheid hebben.

Timing

Ingenieurs, architecten en studiebureaus kunnen t.e.m. 13 juni een offerte indienen. Op 20 juni bespreekt de stuurgroep van eigenaars de offertes en selecteert ze ingenieur, architect of studiebureau. Op 24 juni ontvangen de eigenaars een overzicht van de gekozen firma met prijzen en voorwaarden. Geïnteresseerde eigenaars moeten vóór 11 juli zelf de gekozen firma contacteren. De meetstaten moeten vóór 31 oktober opgeleverd worden. De contracten worden gesloten tussen de klant en de firma, zonder tussenkomst van de stad Mechelen of De Vlaamse Waterweg nv.

In het najaar wordt een tweede groepsaankoop georganiseerd voor het aanstellen van een aannemer. Voor percelen waar een grote hoeveelheid groen aanwezig is, moet een groenonderhoud worden uitgevoerd, zodat de dienstverlener de inspecties kan uitvoeren. Ook hiervoor zal een groepsaankoop worden georganiseerd. De prijsvraag hiervoor is momenteel in voorbereiding.

De ondersteuning die Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv kunnen bieden aan eigenaars bij het renoveren van de kademuren is mede mogelijk dankzij subsidies van het Europese Interreg 2 Zeeën-project Water Resilient Cities. Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

De Vlaamse overheid leverde een omgevingsvergunning af voor de realisatie van een groot rioleringsproject in Achterbos en de uitbouw van een veilige fietsverbinding met het centrum van Mol. Het project omvat verschillende delen, waarbij de komst[…]

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Team KCAP ontwerpt masterplan voor Kevlavik Airport Area in IJsland

Team KCAP ontwerpt masterplan voor Kevlavik Airport Area in IJsland

Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

Bouwvergunning voor heraanleg Schumanplein

Meer artikels