Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen wil aannemerscollectief voor rioleringswerken

Mechelen wil aannemerscollectief voor rioleringswerken

De stad Mechelen gaat aannemers die riolerings- en afkoppelingswerken willen uitvoeren in woningen opnemen in een aannemerscollectief. Met deze procedure wil de stad private eigenaars steunen bij het uitvoeren van deze werken in en rond hun woning en op die manier Mechelen weerbaarder maken tegen hevige regenval.

"Een historische stad zoals Mechelen is dicht bebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is weinig vrije ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat verhoogt het risico op wateroverlast. Dat probleem zal door klimaatveranderingen alleen groter worden. Daarom zijn we partner van het Europees Water Resilient Cities-project dat historische steden weerbaarder wil maken tegen hevige regenval”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Binnendijle

Eén van de pilootprojecten voor Mechelen is het herwaarderen van de Binnendijle als waterafvoeras. De Binnendijle stroomt over een traject van ongeveer 2 km door het centrum van de stad. Ze wordt door sluizen afgesloten van het water rondom de stad en kent daardoor geen getijdenwerking meer. Het waterpeil blijft vrijwel gelijk, hoewel het met ongeveer 1 m kan schommelen door de regeling van de sluis (o.a. door lekverliezen), waterpeilen buiten de stad en omwille van regenbuien. Op deze waterloop bevinden zich nog een aanzienlijk aantal vuilwaterlozingspunten die dringend gesaneerd moeten worden.
 
De stad Mechelen is rioolbeheerder. Bij rioleringswerken wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Het vuile water wordt opgevangen in het rioleringsstelsel en zo getransporteerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt hierbij afgekoppeld van het vuilwater en afzonderlijk opgevangen. De afkoppeling van het regenwater kunnen eigenaars zelf uitvoeren of ze kunnen hiervoor een beroep doen op een aannemer. 

Groepsaankoop

"Na de groepsaankoop voor de renovatie van de private kademuren langs de Dijle, maken we het de eigenaars opnieuw een stukje makkelijker door een lijst samen te stellen van betrouwbare aannemers om rioleringswerken uit te voeren. Zo werken we samen aan de toekomst van Mechelen", besluit schepen Patrick Princen. 
 
Aannemers die zich willen aansluiten bij het aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken, kunnen zich hiervoor inschrijven via www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels