Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen wil aannemerscollectief voor rioleringswerken

Mechelen wil aannemerscollectief voor rioleringswerken

De stad Mechelen gaat aannemers die riolerings- en afkoppelingswerken willen uitvoeren in woningen opnemen in een aannemerscollectief. Met deze procedure wil de stad private eigenaars steunen bij het uitvoeren van deze werken in en rond hun woning en op die manier Mechelen weerbaarder maken tegen hevige regenval.

"Een historische stad zoals Mechelen is dicht bebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is weinig vrije ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat verhoogt het risico op wateroverlast. Dat probleem zal door klimaatveranderingen alleen groter worden. Daarom zijn we partner van het Europees Water Resilient Cities-project dat historische steden weerbaarder wil maken tegen hevige regenval”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Binnendijle

Eén van de pilootprojecten voor Mechelen is het herwaarderen van de Binnendijle als waterafvoeras. De Binnendijle stroomt over een traject van ongeveer 2 km door het centrum van de stad. Ze wordt door sluizen afgesloten van het water rondom de stad en kent daardoor geen getijdenwerking meer. Het waterpeil blijft vrijwel gelijk, hoewel het met ongeveer 1 m kan schommelen door de regeling van de sluis (o.a. door lekverliezen), waterpeilen buiten de stad en omwille van regenbuien. Op deze waterloop bevinden zich nog een aanzienlijk aantal vuilwaterlozingspunten die dringend gesaneerd moeten worden.
 
De stad Mechelen is rioolbeheerder. Bij rioleringswerken wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Het vuile water wordt opgevangen in het rioleringsstelsel en zo getransporteerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt hierbij afgekoppeld van het vuilwater en afzonderlijk opgevangen. De afkoppeling van het regenwater kunnen eigenaars zelf uitvoeren of ze kunnen hiervoor een beroep doen op een aannemer. 

Groepsaankoop

"Na de groepsaankoop voor de renovatie van de private kademuren langs de Dijle, maken we het de eigenaars opnieuw een stukje makkelijker door een lijst samen te stellen van betrouwbare aannemers om rioleringswerken uit te voeren. Zo werken we samen aan de toekomst van Mechelen", besluit schepen Patrick Princen. 
 
Aannemers die zich willen aansluiten bij het aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken, kunnen zich hiervoor inschrijven via www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AMB brengt bouwmaterialen over het water naar Antwerpen

AMB brengt bouwmaterialen over het water naar Antwerpen

Antwerpen start met een pilootproject stedelijke logistiek via dee binnenvaart aan het Asiadok. De tijdelijke maatschappij Antwerpen Mobiele Bouwlogistiek (AMB) zal daar een jaar lang als test een terrein uitbaten om palletten met bouwmaterialen[…]

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

Besix bouwt meer dan 1 km lange kaaimuur in haven van Zeebrugge

Besix bouwt meer dan 1 km lange kaaimuur in haven van Zeebrugge

TINC investeert in Nederlands windpark

TINC investeert in Nederlands windpark

Meer artikels