Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen transformeert oude mouterij tot nieuwe stadskern

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mechelen transformeert oude mouterij tot nieuwe stadskern

(c) Stad Mechelen

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers, een projet dat moet uitgroeien tot een duurzaam, groen en levendig stadsdeel voor iedereen. De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op deze site bevond. Het grootschalige project moet bijdragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Het openbaar onderzoek is afgelopen. De start van de eerste bouwfase is voorzien in het najaar van 2022.
In het hart van Mechelen wordt volop werk gemaakt van de herontwikkeling van de verlaten sites van Inofer en Trap. “Het gebied ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Na jaren van storende leegstand krijgt deze site opnieuw een kloppend hart. Daarmee wordt één van de laatste vervallen sites getransformeerd tot een nieuwe hotspot in de stad”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.
 
Overtuigd van het potentieel van de plek, vond dit gebied nieuwe eigenaars in PSR-Codic en Tervia’s-Triginta. Ze namen elk een deel ervan in eigendom met de gezamenlijke ambitie om er een toonaangevend reconversieproject te realiseren.
 
Dit partnerschap maakt structureel werk van een duurzame opwaardering en herontwikkeling van twee aanpalende onderbenutte industriële sites. Deze ambitieuze gebiedsontwikkeling brengt een mix van wonen (8.688 m²), werken (21.300 m²) en ontspannen in een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving.
 
“Het project past in een ruimere visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Raghenosite. Door de herontwikkeling krijgt het gebied een nieuwe kans. Er is niet alleen plaats voor wonen, maar ook voor werken en ontspannen. Dankzij de aanleg van een groot publiek domein met speeltuin en petanquebaan zullen de inwoners en omwonenden kunnen genieten van extra groen en mogelijkheden in de omgeving. Deze ontwikkeling zal Mechelen als groeistad van de toekomst nog meer op de kaart zetten”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.
 
Masterplan
 
Binnen de contouren en visie van het ruimtelijk uitvoeringsplan Guldendal BIS en in nauw overleg met de stad, werd een overkoepelend masterplan uitgewerkt dat werd uitgetekend door Sculp-IT Architecten. Landschapsarchitect Avantgarden staat in voor de inrichting van de open en groene ruimte.
 
De krachtlijnen en ambities van dit masterplan werden vastgelegd in een verkavelingsplan. Begin oktober werden de plannen tijdens een infomarkt in primeur aan de buurt voorgesteld. Met de lancering van de projectnaam MALT, wordt het startsein gegeven voor de realisatie van een nieuw stadsdistrict in Mechelen.
 
Erfgoed
 
Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen. Daaronder het in oorsprong negentiende-eeuwse mouterijgebouw aan de Geerdegemvaart ‘Socaré’, maar ook de vroegere stookplaats, toonzaal en fabriekshal van de oude meubelfabriek Van Craen ter hoogte van de Postzegellaan.
 
Dit bouwkundig erfgoed krijgt weer een actieve rol. Callebaut Architecten, onlangs ook betrokken bij de restauratie van ‘Het Predikheren’ in Mechelen, zal deze gebouwen met aandacht voor het industriële karakter renoveren tot kantoren, horeca en lofts.
 
Openbaar onderzoek
 
Recent werd het openbaar onderzoek afgerond. Volgend op de verkavelingsvergunning, wordt de komende maanden werk gemaakt van de concrete architecturale uitwerking van de verschillende gebouwen en functies met het oog op het indienen van de omgevingsvergunning.
 
Daarin zal naast nieuwe en gerenoveerde kantoren, appartementen, lofts en gezinswoningen, er ook plaats zijn voor ondersteunende functies zoals horeca en co-working. Dankzij een nieuwe ontsluiting via de Postzegellaan zal MALT vlot toegankelijk zijn en wordt verkeershinder in de directe omgeving vermeden.
 
Gedurende de voorbije zomer vond reeds een eerste fase van de afbraakwerken plaats. De vervolgfase van de sloop zal weldra worden opgestart, met daaraan gekoppeld de aanleg van een tijdelijke inrit begin 2022. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024.

Mechelen zet het MALT-project in gang. Vanaf l.: Greet Geypen (schepen van Stadsvernieuwing in Mechelen), Julie De Pauw (projectleider PSR), Christophe Jacobs (algemeen directeur Codic België) en Alexander Vandersmissen (burgemeester van Mechelen).
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels