Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen transformeert betoncentrale tot stadspark

Mechelen transformeert betoncentrale tot stadspark

Een toekomstbeeld van het Keerdokpark.

© OKRA

De ontwikkeling van de Keerdoksite in Mechelen is volop bezig. De bestaande winkels zijn verhuisd, de bouw van het parkeergebouw is aan de gang en de bruggen over de Dijle werden geplaatst. Na de opening van parking Keerdok eind dit jaar komt de volgende fase in zicht, waarbij de huidige parking op het Rode Kruisplein wordt omgevormd tot een nieuw stedelijk plein. Op de site van een voormalige betoncentrale komt een nieuw park van ongeveer 1 ha, dit combinatie met wonen en commerciële activiteiten.

Met het stopzetten van de activiteiten van Inter-Beton midden vorige maand en de goedkeuring van het ontwerp voor het park, wordt een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van de site. De parkzone wordt gerealiseerd door de stad Mechelen, maar integraal gefinancierd door de private ontwikkelaars. De totale raming voor de aanleg van het park bedraagt 1,7 miljoen euro
“Tegen eind 2024 kunnen we op het Keerdok aan de boorden van de Dijle genieten van een prachtige groene oase. Het park, dat officieel de naam Keerdokpark zal dragen, wordt een mooi evenwicht tussen enerzijds het stedelijke karakter van het Keerdok zelf en de nieuwe wijk, met daarnaast het ruige natuurlijke karakter langs de Dijle. Zo zal deze verharde, industriële zone transformeren naar een zalige verpozingsplek voor de Mechelaar en een hotspot van biodiversiteit”, vertelt schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen.
 
“Recent zette Inter-Beton zijn activiteiten op de Keerdoksite definitief stop. De komende maanden zal Inter-Beton de site ontmantelen. De sloop en het bouwrijp maken van de gronden is gepland tegen eind 2022, begin 2023. De activiteiten van Inter-beton werden verplaatst naar andere Inter-betonsites. Hierdoor komt ruimte vrij voor een park. 
 
“Net zoals bij de nieuwe woonwijk zelf, ligt de nadruk bij het ontwerp op de verbinding met zicht op het water van de Dijle. Tegelijk moet het ook een groene ontmoetingsruimte zijn die aansluit op de woonfunctie met ruimte voor ontmoeting, informeel spelen en duurzaam waterbeheer. Voor de bewoners en buurtbewoners worden er heel wat ontmoetingsplekken gecreëerd, enkele speelzones en een hondenweide. Het park wordt  samen met het nieuwe Rode Kruisplein  een plek om elkaar te ontmoeten”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.
 
Naast extra groen is het nieuwe park ook een onthardingsproject. Los van de betonnen paden wordt er zo weinig mogelijk verharding aangebracht. Bovendien wordt er ook met reliëf gewerkt, waardoor zichtlijnen en de verbinding met de Dijle versterkt worden, maar er ook wadi’s ontstaan die regenwaterinfiltratie mogelijk maken. Het ontwerp maakt van het nieuwe park is een zeer divers geheel. Wat betreft de beplanting gaat het onder meer over minder vaak gemaaide grasvelden, hoogstam(fruit)bomen, vruchtdragende heesters en een 'belevingsstrip' met bloemrijke vaste planten.
 
Omdat er op dit moment nog geen bewoners op de site zijn, kan hun input nog niet in het ontwerp opgenomen worden. Toch zullen ideeën van de Mechelaar impact hebben op het uitzicht van het park. In het midden van het park komt een dichtbegroeid minibos te liggen van 400 m². Daarnaast zal de definitieve invulling van de belevingsstrip pas vastgelegd worden na een participatietraject met de toekomstige bewoners van de wijk. Dit stuk van het park behoudt het herkenbare patroon van de voormalige stockageplaats van de betoncentrale. De verschillende zones van die strook zijn ideaal om een diverse invulling te krijgen, aansluitend op het aanbod van het park.
 
Naast het park wordt op de site van Inter-Beton ook het woonproject D’Ile Malines gerealiseerd. In opdracht van projectontwikkelaar Global Estate Group stond architect Studio Jan Vermeulen in voor het ontwerp van twee nieuwe gebouwen met in totaal een vijftigtal woningen, hoofdzakelijk appartementen. De nieuwbouw aan de nieuwe brug voor gemengd verkeer krijgt op het gelijkvloers een horecazaak met een terras gericht naar het park.
 
Op zondag 5 juni organiseert de stad Mechelen samen met haar partners het event Sfeerdok. Dit evenement plaatst het Project Keerdok in al zijn facetten in de schijnwerpers. Naast de opening van de twee bruggen over de Afleidingsdijle, een werfbezoek aan parking Keerdok en een bezoek aan de tijdelijke invulling van de baanwinkels, is er ook de gelegenheid om bij de verschillende infostanden van de projectontwikkelaars meer info te bekomen over hun woonprojecten. Meer info over dit evenement is terug te vinden via www.mechelen.be/sfeerdok.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Het Vynckierproject in Gent mag rekenen op een Vlaamse erfgoedsubsidie van 1 miljoen euro. Het bedrag zal gebruikt worden om de buitenschil van het centrale Manchester-gebouw te renoveren met behoud van de typische industriële elementen. De[…]

25/11/2022 | ErfgoedRenovatie
Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Meer artikels