Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen start met heraanleg stadsring

Mechelen start met heraanleg stadsring

(c) Stad Mechelen

De voorbije maanden liet de stad Mechelen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Vesten. Die studie resulteerde in een startnota die de invoer van eenrichtingsverkeer op die Vesten als beste scenario naar voren schuift. Dat gaat ook effectief gebeuren. Vanaf augustus dit jaar wordt op de Mechelse stadsring stapsgewijs eenrichtingsverkeer ingevoerd.
Alle gemotoriseerde verkeer rijdt vanaf dan in één richting over de buitenste rijstroken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt op de binnenste rijstroken worden dubbelrichtingsfietspaden en fietsstraten aangelegd. Er komt tevens een busbaan zodat de bus ongehinderd kan doorrijden.
 
Voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte wordt gebruikt om meer groen aan te planten en plekken te creëren voor spel, sport, ontspanning en ontmoeting. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken doet dit via de busbanen, de fietsstraten of de parallelwegen.
 
Het doorgaande verkeer maakt vanaf april 2022 gebruik van de tangent. Die zorgt vanaf dan voor een vlotte verbinding tussen de op- en afritten van de E19 en de N15 richting Putte en Heist-op-den-Berg. Op die manier neemt de stadsring opnieuw de rol op waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, namelijk die van verdeelweg naar de wijken en het centrum.
 
“We maken van de Vesten een groene, aantrekkelijke en aangename toegangspoort tot onze stad. Met 2.000 bomen, 5 ha extra groen, een intelligent mobipunt met onder meer 50 parkeerplaatsen voor deelwagens en 51.000 m² ontharding passen de Nieuwe Vesten perfect binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat streeft naar meer bomen, deelmobiliteit en ontharding met concrete doelstellingen. Er komen brede, toegankelijke voetpaden en de fietspaden krijgen een belangrijke, zichtbare plek”, zeggen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
 
Planning werken
 
De vernieuwing van de Vesten wordt in verschillende fases uitgevoerd. Van augustus tot december 2022 wordt de herinrichting uitgevoerd met behulp van tijdelijke ingrepen. Met verplaatsbare bloembakken, een opvallende strook verf en blokken op de weg zal alvast plaats worden gemaakt om te fietsen, wandelen, spelen en ontspannen. Midden 2023 start dan de definitieve vernieuwing van de Vesten. Eind 2029 moeten de volledige Vesten vernieuwd zijn.
 
“Dit project is een kantelmoment in ons streven naar een duurzaam mobiliteitsbeleid, een absolute voorwaarde om onze stad op een aantrekkelijke manier bereikbaar te houden. De Nieuwe Vesten wordt een Vlaams schoolvoorbeeld van hoe infrastructuur duurzaam verplaatsingsgedrag zal aansturen”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.
 
“Deze werken betekenen het einde van een tijdperk. De Vesten zijn niet langer de harde barrière die de binnenstad inkapselt. Op de Nieuwe Vesten breken we de baan waar dat mogelijk is letterlijk open en gaan we ontharden. In totaal komt er 5 ha groen bij, een oppervlakte vergelijkbaar met twee keer de Kruidtuin. We planten daarbij ook 2.000 nieuwe bomen aan”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.
 
“De Nieuwe Vesten is daardoor ook een belangrijk klimaatproject. Dankzij de enorme ruimte die we vrijmaken door te ontharden en vergroenen, zorgen we dat Mechelaars en bezoekers kunnen genieten van meer groen en dus ook gezondere en koelere lucht. We verhogen daarnaast de infiltratie van regenwater. De Nieuwe Vesten geven onze stad letterlijk zuurstof”, zegt Schepen van openbare werken, natuurontwikkeling en klimaat Patrick Princen.
 
Binnen het stadsproject ‘Klimaatwijken’ onderzoekt de stad bovendien of de Vesten kunnen ingezet worden in de aanleg van een warmtenet. Daarnaast wordt de duurzame mobiliteit gestimuleerd, niet alleen door het verbeteren van fiets-, voetgangers-, en businfrastructuur maar ook door nieuwe laadpalen voor elektrische wagens te voorzien.

Foto’s: Stad Mechelen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels