Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen plaatst sluizen op fietsostrade

Om de veiligheid op de fietsostrade in Mechelen te verbeteren, komen er fietssluizen op de kruispunten met de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat. In overleg met de provincie onderzoekt de stad ook om de kruispunten te beveiligen met verkeerslichten.

Uit de evaluatie die het stadsbestuur maakte over de veiligheid op de fietsostrade in Mechelen bleek de veiligheid van de fietsers onvoldoende verzekerd. Daarom besliste burgemeester Bart Somers in overleg met de schepen van Mobiliteit om de voorrangsregeling op de fietsostrade tijdelijk aan te passen. Het provinciebestuur van Antwerpen, dat de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen liet aanleggen, werd reeds ingelicht over de plannen van het Mechelse bestuur.

'Bij de realisatie van de fietsostrade hadden we het provinciebestuur geadviseerd om aan de twee gelijkgrondse kruisingen aan de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat te werken met fietsbruggen. Dat was natuurlijk de veiligste oplossing voor fietsers, maar die is allicht wegens de kostprijs niet gekozen. Het provinciebestuur heeft zich nu akkoord verklaard met ons voorstel om op beide kruispunten verkeerslichten te plaatsen. Op korte termijn gaan we in overleg met het provinciebestuur om de uitvoeringsmodaliteiten en timing te bespreken. Die oplossing is volgens ons nodig om de zwakke weggebruiker beter te beschermen', zegt burgemeester Somers.

In het belang van de veiligheid van de fietsers wil de burgemeester in afwachting daarvan toch al een tijdelijke maatregel invoeren. 'Ter hoogte van beide kruispunten halen we de fietsers uit de voorrangsregeling. Onze evaluatie stuurt daarop aan, maar we moeten de fietsers ook dwingen om te stoppen en voorrang te verlenen, anders blijft dat reglement dode letter. Daarom plaatsen we fietssluizen, barrières die de fietser zullen dwingen om te stoppen voor de kruispunten', besluit Somers.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt